WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Strażackie podsumowanie w OSP Chylin

W sobotę, tj. 14 stycznia 2023 r., druhowie i druhny z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie spotkali się na walnym zebraniu sprawozdawczym. Głównym jego celem było podsumowanie 2022 roku, omówienie planów na kolejne miesiące, a przede wszystkim udzielenie absolutorium dla Zarządu. 

Spotkanie w Chylinie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu strażackiego. Zebranych powitał Prezes OSP Chylin Michał Maciaszek. Wśród zaproszonych osób gościli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik, zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Turku Arkadiusz Janaszkiewicz, natomiast Samorząd Gminy Władysławów reprezentowały: Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak oraz Sekretarz Gminy Anna Feliks. Nie zabrakło też członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Chylinie i druhów z zaprzyjaźnionych jednostek z terenu powiatu tureckiego.

Miniony rok był dla jednostki niezwykle udany. Dzięki środkom zewnętrznym pozyskano sprzęt, który pozwoli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a środki rządowe po raz pierwszy w historii wsparły też Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Druhowie i druhny doskonale poradzili sobie w zawodach sportowo-pożarniczych odbywających się na terenie powiatu tureckiego.

Wiele ciepłych słów do druhów i druhen skierowali Minister Ryszard Bartosik i Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, dziękując za ich poświęcenie i bezinteresowną pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Władysławów i nie tylko. Po wysłuchaniu wszystkich sprawozdań Zarząd jednostki OSP Chylin otrzymał jednogłośnie absolutorium.