WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W TURKU z dnia 23.12.2022 r.

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII  W TURKU z dnia 23.12.2022 r.
w sprawie aktualnej sytuacji epizootycznej powiatu w związku z występowaniem w Polsce ASF Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że w dniu 19 grudnia 2022r. ukazało  się rozporządzenie wykonawczym Komisji (UE) 2022/2486 z dnia 16 grudnia 2022 r.  zmieniającym załącznik I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z  dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru  świń. Zgodnie z tą zmianą cały obszar powiatu tureckiego nie jest już objęty środkami  szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby a od dnia 20 grudnia 2022 r. obszar  całego powiatu tureckiego został uznany za obszar wolny od afrykańskiego pomoru  świń.
W związku z ukazaniem się w/w aktów prawnych na posiadaczach świń na obszarze  całego powiatu tureckiego obowiązują uregulowania jak w strefie wolnej, czyli:
• Poddanie badaniu przez urzędowego lekarza weterynarii świń ubijanych w ramach  uboju na użytek własny przed i po uboju nie jest obowiązkowe a obowiązkowe jest  jedynie zbadanie mięsa na obecność włośni
• Ubój taki musi być zgłoszony do ARiMR w ciągu 7 po uboju
– Zdarzenia związane z przemieszczeniem świń posiadacz świń znajdujących się w  siedzibie stada powinien zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 7 dni.
– Przemieszczanie świń z gospodarstw położonych w obszarze powiatu jest  dopuszczone zarówno w granicach powiatu jak i po za ten obszar na pozostałe  terytorium kraju, tylko pod warunkiem ich zbadania przez urzędowego lekarza  weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed ich przemieszczeniem i po wystawieniu  świadectwa zdrowia.
Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, ze badaniu w kierunku ASF  na terenie powiatu podlegają obecnie tylko dziki padłe, zabite w wypadkach  komunikacyjnych oraz od dzików odstrzelonych podejrzanych o zakażenie wirusem ASF.