WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Czas na aktywizację” i „Twoja indywidualna ścieżka do aktywizacji zawodowej”

Projekt dla osób poniżej 29 roku życia „Czas na aktywizację”:
Szkolenia i staże dla bezrobotnych poniżej 29 roku życia Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie skierowanym do 100 osób (60 kobiet, 40 mężczyzn):
. w wieku 15 – 29 lat,
. pozostających bez pracy,
. zamieszkujących w województwie wielkopolskim
w powiatach: kolskim, konińskim, mieście Konin, tureckim, kaliskim lub mieście Kalisz.
Zapewniamy wsparcie, obejmujące kursy i szkolenia zawodowe:
. kurs spawania (metoda MAG – TIG),
. pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej,
. specjalista ds. kadr i płac,
. kurs stylizacji paznokci
. (stypendium za udział w szkoleniu 6,65 zł/h „na rękę”)
. 3 – miesięczne staże zawodowe (stypendium stażowe – 1334,69zł/ m-c „na rękę”)
. pośrednictwo pracy,
. doradztwo zawodowe.

 

Projekt dla osób powyżej 29 roku życia „Twoja indywidualna ścieżka doaktywizacji zawodowej”:
Jesteś bezrobotny i szukasz pracy?
Oferujemy Ci szkolenie zawodowe i staż z dobrym wynagrodzeniem.
. osoby pozostające bez pracy,
. po 29 roku życia,
. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub ponadgimnazjalnym (kandydat może studiować zaocznie)
Zapewniamy wsparcie, obejmujące kursy i szkolenia zawodowe:
. opiekunka dziecięca, pracownik administracyjno-biurowy, pracownik małej gastronomii z obsługą kasy fiskalnej, spawacz MAG lub TIG, stylistka paznokci,
. 3 – miesięczny staż – stypendium stażowe w wysokości 1.250 zł
. indywidualna opieka doradcy zawodowego i pośrednika pracy
. stypendium za udział w szkoleniu (6 zł za godzinę)
. zwracamy koszty dojazdu
. zapewniamy wyżywienie na szkoleniach