WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wykaz telefonów

Główne konto e-mail Urzędu Gminy Władysławów
e-mail: ug@wladyslawow.pl
numer telefonu: (63) 279 50 03
numer fax: (63) 280 46 67


Wójt Gminy
Elżbieta Klanowska
pokój: 103
tel. (63) 280 46 56
e-mail: wojt@wladyslawow.pl

Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Rozwoju

Anna Feliks
pokój: 106
tel. (63) 280 46 53
e-mail: sekretarz@wladyslawow.pl

Skarbnik Gminy
Marzena Ressel
pokój: 1A
tel. (63) 280 46 60
e-mail: skarbnik@wladyslawow.pl


Referat Finansów

Kierownik Referatu
Barbara Skoczylas
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych, centralizacji VAT
Joanna Zarywna
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse2@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
Magdalena Łopata
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Krystyna Laskowska
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: wip@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. płac, podatku od środków transportu
Katarzyna Kurczoba
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: place@wladyslawow.pl


Referat Komunalny

Kierownik referatu komunalnego
Anna Buda-Karwacka
pokój: 108
tel. (63) 280 46 52
e-mail: kierownikrk@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej
Nina Szewczyńska
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: woda@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. administracyjno-biurowych i ochrony środowiska
Daniel Kacprzak
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadowej, ochrony środowiska i BDO
Anna Palinkiewicz
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: odpady@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. gospodarki lokalowej, zieleni, RODO i audytu energii elektrycznej
Sylwia Rydelska
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: lokale@wladyslawow.pl


Referat Organizacyjny i Rozwoju

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej
Anna Maciaszek
pokój: 107
tel. (63) 280 46 51
e-mail: zamowienia@wladyslawow.pl
e-mail: gpkil@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego
Barbara Gronostaj
pokój: 107
tel. (63) 280 46 51
e-mail: drogi@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji
Marcin Pluta
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: inwestycje@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. remontów i inwestycji
Krystian Kwiatkowski
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: remonty@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. obsługi inwestora. promocji, rozwoju lokalnego i pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Elżbieta Marciniak
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: promocja@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi kancelaryjnej Urzędu i współdziałania z instytucjami
Iwona Kozłowska
pokój: 104
tel. (63) 280 46 57
e-mail: sekretariat@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa
Liliana Gralak
pokój: 1B
tel. (63) 280 46 50
e-mail: kadry@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw, działalności gospodarczej, zaopatrzenia urzędu i ochrony zdrowia
Sylwia Derdziak
pokój: 3
tel. (63) 280 46 36
e-mail: biurorady@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. informatyzacji, zabezpieczenia informacji i cyberbezpieczeństwa
Waldemar Leśniak
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: admin@wladyslawow.pl

Kierownik USC, stanowisko ds. prawnych, wyborów i nadzoru nad budynkiem Urzędu Gminy
Mariusz Drzewiecki
pokój: 11
tel. (63) 280 46 31
e-mail: usc@wladyslawow.pl

Z-ca Kierownika USC, stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych i zarządzania kryzysowego
Anna Stasiak
pokój: 10
tel. (63) 280 46 43
e-mail: elud@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. ochrony p.- poż.
Witold Dębinski

Radca Prawny
Karolina Mięksiak

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Aldona Walczak
pokój: 109
tel. (63) 280 46 66
e-mail: grunty@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. klimatu i ochrony środowiska
Gminny punkt konsultacyjno- informacyjny dot. Programu „Czyste Powietrze”

Jakub Bartosik
pokój: 109
tel. (63) 280 46 66
e-mail: doradcaklimatyczny@wladyslawow.pl
e-mail: czystepowietrze@wladyslawow.pl