WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: luty 2021

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, przypomina o obowiązku odśnieżania dachów. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Śnieg na dachu jest zimą zjawiskiem tak powszechnym, że praktycznie nie zwraca się na niego uwagi. Niestety, często stanowi groźne […]

Czytaj dalej

Dzień Bezpiecznego Internetu to akcja przeprowadzona w naszym przedszkolu, która ma na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych czasach. Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Chylinie wykazały się wiedzą o Internecie i zasadach korzystania z niego. Brały udział w pogadance, kolorowały obrazki, uczestniczyły w zabawach tematycznych, wykazały się ogromną kreatywnością budując z […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo,Przesyłamy Komunikat Centralnego Biura Spisowego Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. Dyrektor Centralnego Biura Spisowego/-/ Janusz Dygaszewicz

Czytaj dalej

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu udało się zakupić sprzęt dla jednostki OSP Chylin, OSP Wyszyna i OSP Władysławów. Druhowie jeszcze skuteczniej będą mogli dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Druhowie starali się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć z zakresu ogólnopolskiego […]

Czytaj dalej

Mieszkańcy Gminy Władysławów nie zawiedli i dzięki oddanym głosom Samorząd otrzyma dotację na zakup flagi i masztu wraz z ich montażem w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”. Przypomnijmy, że z okazji 100. rocznicy zwycięskiej Bitwy Warszawskiej Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Cyfryzacji ogłosili akcję „Pod Biało-Czerwoną”, dzięki której każda z niemal 2,5 tysiąca gmin […]

Czytaj dalej

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko. Link z informacjami o Konkursie: https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

Czytaj dalej

Szanowny Rolniku,Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje:Od dnia 12 lutego 2021 roku opłaty za wydanie paszportu bydła lub jego duplikatu będą wynosić:• za wydanie paszportu bydła – 1 zł• za wydanie duplikatu paszportu bydła – 2 złZmiana wysokości opłat związana jest z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia […]

Czytaj dalej

Prowadzona przez rząd polityka odpowiedzialnego rozwoju zakłada istnienie silnej, aktywnej, kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Polityki rodzinnej traktowanej przede wszystkim jako inwestycja w rodzinę, która jest fundamentem silnego państwa opartego na kapitale ludzkim. „Rodzina 500+” jest flagowym programem rządu, który stanowi fundament wsparcia polskich rodzin. Jest największym programem społecznym po transformacji ustrojowej w Polsce, który odmienił […]

Czytaj dalej