WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Dla potrzeb wydania zaświadczenia, do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z […]

Czytaj dalej

Uprzejmie informujemy, iż w Urzędzie Gminy Władysławów został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Pracownicy Urzędu udzielają informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem Wniosku o dofinansowanie, wspierają Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, a także pomagają Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu […]

Czytaj dalej

Nabór wniosków o 300+ na wyprawkę szkolną dla ucznia właśnie się rozpoczął. Wnioski można składać do 30 listopada wyłącznie online. Świadczenia będą wypłacane wyłącznie na rachunki bankowe. Od 1 lipca świadczenie 300+ przysługujące w ramach rządowego programu „Dobry start” jest obsługiwane i wypłacane przez ZUS. Wnioski o tzw. 300+ dla ucznia na rok szkolny 2021/2022 […]

Czytaj dalej

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Poznaniu uprzejmie informuje, że 26 marca 2021r. zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy KOWR a Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji XX edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022. Zgodnie z § 3 ’’Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2021/2022’’ program adresowany jest tylko […]

Czytaj dalej

Trwa nabór firm i instytucji otoczenia biznesu na targi OZE – „Nowa Energia w Regionie” w Koninie. Nabór na Targi prowadzony jest przez Miasto Konin w ramach projektu pn. „Budowa i promocja marki: Wielkopolska Dolina Energii” nr RPWP.01.04.02-30-0003/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Linki do […]

Czytaj dalej

Uprzejmie informuję, że w związku z koniecznością usunięcia awarii wodociągowej w miejscowości Wyszyna (ul. Jana Pawła II, Akacjowa, Wierzbowa, Łąkowa), w dniu 29.06.2021 r. (wtorek) do godz. 12:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. – Za powstałe utrudnienia przepraszamy –

Czytaj dalej

Starostwo Powiatowe w Turku zaprasza do udziału w ,,Powiatowym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Tureckiego”, który odbędzie się w dniu 3 lipca 2021 r. (sobota) na boiskach do siatkówki plażowej OSiR w Turku przy ul. Armii Krajowej. Współorganizatorem imprezy jest samorząd Miasta Turek. Szczegóły: https://www.powiat.turek.pl/page/powiatowy-turniej-pilki-siatkowej-plazowej-1915/

Czytaj dalej

Już w najbliższą niedzielę, tj. 27 czerwca 2021 r. od godz. 14:00, serdecznie zapraszamy na II Jarmark Wyszyński.  Dla przybyłych przygotowano wiele atrakcji m.in. występ Kapeli Góralskiej z Żywca ,,Jędrki”, zespołów ludowych: ,,Wyszynianki”, ,,Tradycja z Malanowa”, ,,Seniorskie Nuty”. Dla najmłodszych strefa zabaw. A jak jarmark to oczywiście wystawcy z przeróżnych zakątków naszego regionu, jak i […]

Czytaj dalej

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym. Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z […]

Czytaj dalej

Drogie Dzieci,dobiega końca wyjątkowo trudny dla Was rok szkolny. Ostatnio dużo czasu spędziłyście w domach, przy komputerach, ucząc się zdalnie. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, chcąc choć trochę współuczestniczyć z Wami w tej formie zdobywania wiedzy, również włączyła się w edukację online. Udostępniliśmy na swojej stronie internetowej kurs e-learningowy, broszury i filmy dotyczące zasad bezpieczeństwa w […]

Czytaj dalej

Wycofanie dotacji na kotły węglowe, zwiększenie progów dochodowych uprawniających do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz poszerzenie listy kosztów kwalifikowanych o kotły na pellet o podwyższonym standardzie – to trzy nowości w programie „Czyste Powietrze”, które zaczną obowiązywać już od 1 lipca 2021 r. Wytyczne Komisji Europejskiej, zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, a także obowiązujące […]

Czytaj dalej

Do Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa mogą składać wnioski o pomoc finansową rolnicy, którzy: ponieśli straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w 2020 roku, chcą skorzystać z kwalifikowanego materiału siewnego lub prowadzą zarejestrowaną działalność pszczelarską. 25 czerwca mija termin naboru wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. […]

Czytaj dalej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w konkursach: 1. Skierowany do polskich rolników pn. „Nowoczesna polska wieś” (konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-nowoczesna-polska-wies.html 2. Dla dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich pt. „Akcja reaktywacja – jestem na tak dla recyklingu” (proekologiczny konkurs fotograficzny): https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zapraszamy-do-udzialu-w-konkursie-fotograficznym-pt-akcja-reaktywacja-jestem-na-tak-dla-recykli.html Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani drobnymi upominkami, a laureaci I, II i […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo! Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu zaprasza organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty, również działające w partnerstwie, które w roku 2020 i/lub 2021 zrealizowały na terenie województwa wielkopolskiego działania w społecznościach lokalnych na rzecz włączenia społecznego osóbz niepełnosprawnościami oraz ich otoczenia, do udziału w XI edycji Konkursu Wielkopolska Otwarta […]

Czytaj dalej

Urząd Gminy Władysławów, na prośbę Starostwa Powiatowego w Turku informuje iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie opracowania pod nazwą Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024. Celem tego opracowania jest określenie, […]

Czytaj dalej

„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” pozwala na uzyskanie ciasta dla pszczół finansowany jest przez: Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Czytaj dalej

W poniedziałek, tj. 14 czerwca 2021 r., podpisano z Wojewodą Wielkopolskim Michałem Zielińskim umowę na dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do naszej gminy trafią dzięki temu środki w kwocie 2.208.118,00 zł, co stanowi 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pn. ,,Rozbudowa drogi gminnej Leonia-Stefania-Kamionka. Gminę Władysławów podczas podpisywania umów w ramach RFRD […]

Czytaj dalej

Wielkopolska Izba Rolnicza wspólnie z Wojewódzkim i Powiatowym Lekarzem Weterynarii pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego zaprasza na SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ POWIATU TURECKIEGO w zakresie stosowania nowych zasad bioasekruacji ASF Miejsce spotkania: Sala OSP w Smulsku Smulsko 49 22 czerwca 2021 r. godz. 10:00Kontakt do organizatora:Buro Powiatowe WIR, tel. 733170 780 ,t.lub email: wirtur@wjr.org.pl

Czytaj dalej