WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

I Narada Sołtysów

W dniu 4 marca 2019 roku odbyła się pierwsza narada Wójta z sołtysami wybranymi na kadencje 2019-2024. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Władysławów Elżbieta Klanowska, Sekretarz Gminy Tomasz Rajczyk, Skarbnik Gminy Marzena Ressel, Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak, Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik, Senator RP Ireneusz Niewiarowski, a także sołtysi sołectw Gminy Władysławów. Celem spotkania było przekazanie sołtysom aktualnych informacji z ,,życia samorządu”.

Na wstępie każdy z sołtysów otrzymał z rąk Wójta Gminy Władysławów oraz Posła na Sejm RP serdeczne gratulacje i życzenia by czas pełnienia funkcji był dla samych sołtysów a także mieszkańców okresem wykorzystanych szans i spełnionych nadziei, a wszystkie programowe zamiary i założenia spotykały przyjazne środowisko do ich spełnienia.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Senatora RP Ireneusza Niewiarowskiego, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. Pan Senator również złożył wszystkim sołtysom serdeczne gratulacje, przedstawił najważniejsze informacje z pracy Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Ponadto odbyły się wybory do Gminnego Koło Sołtysów Gminy Władysławów, Przewodniczącym Gminnego Koła oraz przedstawicielem do Rady Stowarzyszenia został wybrany jednogłośnie ponownie Pan Szczepan Iciek.

Ostatnim punktem zebrania były wolne wnioski, w których sołtysi zgłaszali problemy występujące na terenie ich sołectw. Po wyczerpaniu tematów do dyskusji zaplanowanych na to spotkanie narada została zakończona.

Skład nowych sołtysów Gminy Władysławów na kadencje 2019-2024 przedstawia się następująco:

 1. Sołectwo Beznazwa – Dawid Wojtyra

 2. Sołectwo Chylin – Andrzej Maciaszek

 3. Sołectwo Głogowa – Magdalena Zięba

 4. Sołectwo Jabłonna – Ewa Janiak

 5. Sołectwo Kamionka – Jan Zieliński

 6. Sołectwo Kuny – Kazimierz Wojdak

 7. Sołectwo Leonia – Dawid Łysiak vel Kempiński

 8. Sołectwo Małoszyna – Józef Poszwa

 9. Sołectwo Mariantów – Krystyna Wróbel

 10. Sołectwo Międzylesie – Norbert Kaczmarek

 11. Sołectwo Milinów – Sławomir Majda

 12. Sołectwo Natalia – Barbara Marciniak

 13. Sołectwo Olesin – Agnieszka Świderska

 14. Sołectwo Polichno – Szczepan Iciek

 15. Sołectwo Russocice – Stanisław Kacprzak

 16. Sołectwo Skarbki – Anna Kujawa

 17. Sołectwo Stefania – Renata Kwietniewska

 18. Sołectwo Tarnowski Młyn – Patryk Jabłoński

 19. Sołectwo Władysławów – Dariusz Bartczak

 20. Sołectwo Wyszyna – Krzysztof Witkowski

Wszystkim wybranym jeszcze raz serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w pracy na rzecz rozwoju wsi.