WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Trwa budowa chodnika w Chylinie


W Chylinie mieszkańcy mają powody do zadowolenia, gdyż wre praca przy realizacji inwestycji pn. ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek – poprawa bezpieczeństwa pieszych – odcinek w m. Chylin w gminie Władysławów”. Gmina Władysławów w 40%, tj. w kwocie 366.536,00 zł, dofinansowuje Powiat Turecki w wykonaniu ww. przedsięwzięcia.

Zakres wykonanych w ramach inwestycji prac obejmuje: budowę chodnika na odcinku 1,696 km w pasie drogi powiatowej nr 3219P Genowefa-Władysławów-Turek wraz ze zjazdami do granicy posesji, odmulanie rowów oraz odwodnienie.

Wspomniana inwestycja ma na celu poprawę bezpieczeństwa komunikacyjnego w ruchu drogowym, a przede wszystkim bezpieczeństwa pieszych.