WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXIX sesja Rady Gminy Władysławów

O zmianach w budżecie, funduszu sołeckim, a także Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochronie Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Władysławów na lata 2021-2026 oraz Programie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Władysławów w 2021 r. rozmawiano podczas XXIX sesji Rady Gminy Władysławów.

Sesja miała miejsce we wtorek, tj. 30 marca 2021 r. Po uzupełnieniu porządku obrad o autopoprawki do zmian w budżecie zebrani mogli wysłuchać sprawozdania Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej, a następnie rozpoczęli procedowanie przygotowanych uchwał.
Radni zdecydowali m.in. o niewyodrębnianiu środków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok. Przyjęto także zmiany w gminnym budżecie oraz dwa wyżej wspomniane programy.

Na zakończenie sesji Pani Wójt Elżbieta Klanowska zachęcała do szczepień przeciwko COVID-19, podkreślając, że to jedyny sposób, aby wygrać z epidemią i zyskać szansę na powrót do normalności. Nie zabrakło również życzeń na nadchodzące Święta Wielkanocne, które pomimo trudnej sytuacji, powinny być radosne, spokojne i rodzinne.