WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Umowa na kanalizację w Wyszynie podpisana

Mieszkańcy Wyszyny od dawna zabiegali o budowę sieci kanalizacji deszczowej w swojej miejscowości. W środę, tj. 17 marca 2021 r., nastąpił ten długo wyczekiwany i niezwykle ważny moment, albowiem podpisano umowę na wykonanie inwestycji, która będzie możliwa dzięki pozyskaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Planowane do realizacji zadanie dotyczące budowy sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wyszyna ma na celu uporządkowanie gospodarki wodnej na terenie ww. miejscowości, główna jego funkcja sprowadza się do jak najszybszego odprowadzenia wód opadowych do najbliższego odbiornika. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem o łącznej długości ok. 2,669 km. Obecnie dla tego obszaru znajduje się odwodnienie powierzchniowe, aczkolwiek istniejące utwardzenie nawierzchni powoduje zalewanie dróg, posesji i terenu, w związku z czym wody opadowe muszą być zebrane w szczelny system kanalizacyjny i odprowadzone do odbiornika.

Jak wspomniano powyżej w dniu 17 marca 2021 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji deszczowej w Wyszynie. Swój podpis na dokumencie złożyli: Elżbieta Klanowska – Wójt Gminy Władysławów przy kontrasygnacie Marzeny Ressel – Skarbnika Gminy oraz wykonawca Jakub Wawrzyniak reprezentujący Przedsiębiorstwo Robót Drogowo–Budowalnych z siedzibą w Tuliszkowie. Łączny koszt prac to 2.237.925,76 zł. Prace mają zostać wykonane w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy.
O owocnym zakończeniu prac z radością poinformujemy!