WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: sierpień 2020

W minioną niedzielę, tj. 30 sierpnia 2020 r., odbyła się pierwsza akcja krwiodawstwa w Wyszynie. Zbiórka krwi została zorganizowana na terenie Szkoły Podstawowej  w Wyszynie. Organizatorzy zakładali, że w akcji weźmie udział od 30 do 40 osób. Jednak chętnych było zdecydowanie więcej. Udało się zebrać blisko 35 litrów krwi. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Władysławów […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów zaprasza rodziców/ prawnych opiekunów uczniów szkół podstawowych dla , których Gmina Władysławów jest Organem Prowadzącym do składania wniosków o stypendium wybitne osiągnięcia.Stypendia przyznawane są na podstawie:1. Uchwały Nr 127/20 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Wójta Gminy Władysławów.Wnioski o […]

Czytaj dalej

Centrum Usług Wspólnych Gminy Władysławów informujemy, że od 1go września 2020 można składać wnioski o stypendia szkolne. STYPENDIA SZKOLNE Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i intensywnymi pracami polowymi i różną interpretacją co do pracy rolników będących na kwarantannie, Prezes Wielkopolskiej izby Rolniczej Piotr Walkowski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów w tym zakresie. Poniżej odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z resortu rolnictwa: Szanowny Panie Prezesie! Odpowiadając na pismo […]

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że 26 sierpnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Natalii zostały zakończone prace budowlane, związane z adaptacją pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków tzw. jadalnia i toalety dla dzieci z oddziału przedszkolnego. Poprawa standardu pomieszczeń przyczyni się do zapewnienia dzieciom większego bezpieczeństwa i komfortu. Realizacja projektu było możliwa dzięki pozyskanym funduszom wsparcia finansowego […]

Czytaj dalej

Pani Jadwiga Drzewiecka to najstarsza mieszkanka Gminy Władysławów. W dniu 105 urodzin, tj. 27 sierpnia 2020 r. składamy Jubilatce gratulacje i najserdeczniejsze życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyślności, by kolejny dzień był radosny i słoneczny, pełen życzliwości i miłości osób najbliższych!

Czytaj dalej

Tylko do końca sierpnia można wnioskować o dodatek solidarnościowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 271 mln z tytułu tego dodatku. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 11,5 tys. wniosków o to świadczenie. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można występować do 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona […]

Czytaj dalej

100 lat temu powstała jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Małoszynie. Chociaż pandemia Covid-19 pokrzyżowała jubileuszowe plany, to w niedzielę, 23 sierpnia 2020 r., Druhowie spotkali się na uroczystej Mszy Świętej, aby wspólnie uczcić tę wspaniałą rocznicę. ,,Wszystko, co robicie, robicie dla nas, dla społeczeństwa. Jesteście bardzo potrzebni nam wszystkim. Dziś chcemy Panu Bogu dziękować w […]

Czytaj dalej

W związku z trwającą kampanią wdrożenia Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i […]

Czytaj dalej

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Kasy.W zał. plakat.

Czytaj dalej

Lgnąca do człowieka, skora do zabawy 4-miesięczna suczka szuka nowego domu. Psiak przed przekazaniem nowemu właścicielowi poddany zostanie podstawowym szczepieniom oraz zabiegowi sterylizacji. Gorąco zachęcamy do adopcji. Więcej informacji pod nr tel.: 63 280 46 47.

Czytaj dalej

Powszechny spis rolny 1.09.-30.11.2020 r.  Więcej informacji: spisrolny.gov.pl lub zadzwoń na infolinię spisową pod nr 22 279 99 99.

Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek tych firm, których nadpłaty lub wpłaty zostały zaliczone na poczet składek podlegających zwolnieniu. Przepisy w tej sprawie, wejdą w życie 20 września. Z nowych przepisów skorzysta nawet 800 tys. firm. Dzięki nowelizacji, firmy, które złożyły wniosek o zwolnienie ze składek i jednocześnie opłaciły składki za […]

Czytaj dalej

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną. Kampania społeczna „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj.” jest kontynuacją kampanii społecznych „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz „Zaproś kominiarza”. Celem naszej kampanii społecznej jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i oczyszczonymi kominami […]

Czytaj dalej

Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną związaną z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększoną liczbą zakażeń i zachorowań na grypę w okresie jesiennym, nałożenie się jednostek chorobowych będzie stanowiło istotne wyzwanie dla ochrony zdrowia. Przemawia za tym chociażby podobieństwo objawów chorobowych, a w związku z tym konieczność precyzyjnej diagnostyki, co jest warunkiem niezbędnym dla późniejszego doboru metod […]

Czytaj dalej

W czwartek, 20 sierpnia br. Urząd Gminy po raz kolejny gościł Sołtysów z naszej Gminy celem omówienia ważnych spraw dotyczących mieszkańców wsi. W spotkaniu, poza Sołtysami, uczestniczyli: Wójt Gminy Elżbieta Klanowska, Skarbnik Gminy Marzena Ressel, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie Krzysztof Owczarek oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak. Przewodnim tematem niniejszego spotkania była organizacja […]

Czytaj dalej

W zdrowym ciele, zdrowy duch – wiedzą o tym wszyscy. Właśnie dlatego siłownia zewnętrzna, która powstała przy Orliku we Władysławowie wzbogaciła się o nowy sprzęt. Został on już oficjalnie oddany do użytku mieszkańcom. Pierwszy sprzęt na boisku przy Szkole Podstawowej we Władysławowie pojawił się w jesienią ubiegłego roku, dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu rozwoju […]

Czytaj dalej

Pracodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą niekorzystne oddziaływanie szkodliwych czynników w pracy. Łącznie na ten cel przeznaczono 50 mln zł. Termin składania dokumentów upływa 31 sierpnia. To, w jakiej wysokości pracodawca otrzyma dofinansowanie, uzależnione jest od liczby osób, za które opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku mikro- […]

Czytaj dalej