WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wydarzenia

Oddziały ZUS w Wielkopolsce wypłaciły prawie 216 tys. świadczeń postojowych na kwotę ponad 425 mln zł. W całym kraju postojowe trafiło do  2,1 mln osób w wysokości 4,1 mld zł. Zgodnie z przepisami do świadczenia postojowego uprawnieni są przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia. Aby otrzymać pomoc, należy spełnić kilka warunków (np. na wniosku […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów, Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Władysławów 1. Kandydat na rachmistrza […]

Czytaj dalej

Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło już 6 tys. wniosków o dodatek solidarnościowy.  O tę pomoc mogą wnioskować osoby, które po 15 marca 2020 r. straciły pracę lub ich umowa wygasła z powodu COVID-19. O nowe świadczenie mogą starać się osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów ogłasza otwarty konkurs na stanowisko kierownicze gminnej jednostki organizacyjnej w Gminie Władysławów – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Władysławowie.Czytaj dalej…

Czytaj dalej

Hufiec Pracy w Turku jest podstawową jednostką organizacyjną OHP, przeznaczoną przede wszystkim dla młodzieży uczącej się, często niedostosowanej społecznie, mającej problemy w nauce. Zadaniem Hufca Pracy jest: pomoc młodzieży w uzyskaniu i podwyższaniu wiedzy ogólnej oraz kwalifikacji zawodowych w wybranych przez uczestników zawodach wychowanie, profilaktyka i resocjalizacja młodzieży zagrożonej i niedostosowanej społecznie współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, poradniami […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne Panie w wieku 50-69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie korzystały z profilaktycznej mammografii opłacanej przez NFZ. Zarejestrować się na badanie można telefonicznie 61 855 75 28 lub 61 851 30 77, rejestracja czynna od poniedziałku do piątku w godz: 8:00-15:30. Badanie odbędzie w dniu 6 lipca 2020 r. […]

Czytaj dalej

We wtorek, tj. 30 czerwca 2020 r., podpisano z Wojewodą Wielkopolskim Łukaszem Mikołajczykiem umowy na dofinansowanie inwestycji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Do naszej gminy trafią dzięki temu środki w kwocie 1.635.634,00 zł. Gminę Władysławów reprezentowały Wójt Gminy Elżbieta Klanowska oraz Skarbnik Gminy Marzena Ressel. Gmina Władysławów wnioskowała o środki na budowę drogi dojazdowej Wandów-Władysławów […]

Czytaj dalej

W dniu 21 czerwca 2020 r. odbyły się zawody wędkarskie Koła nr 33 Władysławów na zbiorniku w Żeronicach. Były to zawody otwarcia sezonu. Wystartowało 34 zawodników, jest to najlepsza frekwencja w powiecie. Zawodnicy łowili metodą „gruntową”. Niestety ryby nie chciały współpracować z zawodnikami, ale i tak coś udało się wyłowić. Klasyfikacja końcowa:1. miejsce Środa Janusz2. […]

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badania mammograficzne, finansowane przez NFZ, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w mobilnych pracowniach mammograficznych. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań oraz personelu medycznego badania będą wykonywane z zachowaniem wszelkich przewidzianych prawem środków ostrożności w zakresie zarówno wyposażenia techników w niezbędne środki ochrony osobistej, jak i procedur dezynfekcji pracowni i […]

Czytaj dalej

W niedzielę, tj. 28 czerwca 2020 r., uroczyście pożegnano duszpasterzy – księdza kan. Sławomira Świerada Pettke – proboszcza oraz księdza Adama Grabowskiego – wikariusza, którzy kończą posługę w parafii pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach. Niedzielna Msza Święta miała szczególnie uroczysty charakter. W niedzielne południe parafianie pożegnali dwóch duszpasterzy, którzy z dniem 1 lipca 2020 […]

Czytaj dalej

W piątek, tj. 26 czerwca 2020 r., Radni Gminy Władysławów spotkali się na sesji absolutoryjnej. Podczas głosowania jednomyślnie i bez dyskusji udzielili Wójt Gminy Elżbiecie Klanowskiej najpierw wotum zaufania, a następnie absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. Od ubiegłego roku, przed głosowaniem nad absolutorium, Rada wysłuchuje również raportu o stanie gminy i udziela wotum zaufania. Raport […]

Czytaj dalej

W związku z rozpoczynającym się nowym okresem przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz „Dobry Start” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje o możliwości składania wniosków w następujących formach: elektronicznej – od 1 lipca 2020r – za pośrednictwem indywidualnego konta bankowego i emp@tii – https://empatia.mpips.gov.pl/ tradycyjnej (papierowej) – nie wcześniej niż od 1 sierpnia […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+ jest przyznane do 31 maja 2021r. Kolejne terminy składania wniosków to: Od 1 lutego 2021r – drogą elektroniczną Od 1 kwietnia 2021r – drogą tradycyjną (papierową).

Czytaj dalej

Informujemy, że w dniu 26.06.2020r w godzinach od 10.00 do 16.00 w związku z pracami remontowymi sieci wodociągowej mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w m. Russocice od posesji nr 13 do ronda przy Domu Rolnika oraz od ronda w stronę cmentarza do Wigwam Rusocice. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Czytaj dalej