WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

MPZP

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WŁADYSŁAWÓW

Uchwała Nr 162/13 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar I (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz.3332 z dnia 6 maja 2013 r.);

Uchwała Nr 163/13 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów – podobszar II (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz.3338 z dnia 6 maja 2013 r.);

Uchwała Nr 204/17 Rady Gminy Władysławów z dnia 28 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Władysławów dla terenów położonych w obrębach: Skarbki, Tarnowski Młyn, Russocice, Mariantów, Międzylesie i Kuny (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6498 z dnia 10 października 2017 r.);


Uchwała Nr 93/19 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów w gminie Władysławów. TUTAJ


Uchwała 204_17

Uchwała 204_17

Uzasadnienie

Poś mpzp Władysławów

Arkusz nr 1

Arkusz nr 2

Arkusz nr 3

Arkusz nr 4

Arkusz nr 5

Arkusz nr 6

Arkusz nr 7


Uchwała 162_13 podobszar I

Uchwała 162_13 podobszar I

Uzasadnienie podobszar I_2013

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1. 268.2013.16 z dnia 2 maja 2013 r. – akt

Arkusze 1-12_podobszar I

Zał 2 zgodność Studium I

Zał 3 uwagi I

Zał 4 infr I


Uchwała 163_13 podobszar II

Uchwała 163_13 podobszar II

Uzasadnienie podobszar II_2013

Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr KN-I.4131.1. 265.2013.16 z dnia 2 maja 2013 r. – akt

Arkusze 1-13 podobszar II

Zał 2 zgodnoś Studium II

Zał 3 uwagi nieuwzg II

Zał 4 infr II