WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w […]

Czytaj dalej

Celem konkursu „Obrazek z wielkopolskiej wsi” jest rozpowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o funduszach unijnych na obszarach wiejskich, przede wszystkim o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Organizatorzy chcą zwrócić uwagę najmłodszych na zmiany, które zaszły na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego dzięki wykorzystaniu środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020. […]

Czytaj dalej

Warsztaty z zakresu edukacji filmowej. Jeżeli interesujesz się filmem jako dziełem sztuki, a także od  strony warsztatowej – jak ono powstaje przyjdź na warsztaty pt. „Zainspiruj się filmem! Metody pracy”  zorganizowane przez Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie.  Termin: 18.04.2018r. Czas trwania: 14:00 – 18:00 (4 godziny zegarowe). Miejsce : Szkoła Podstawowa we Władysławowie (sala 109), ul. […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w dniu 16.03.2018 r. o godz. 1300 w Urzędzie Gminy Władysławów, sala 101 odbędzie się spotkanie, na którym omówiona zostanie nowelizacja ustawy Prawo łowieckie. Na spotkaniu poruszony zostanie również temat wyrażenia opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich Kołom działającym na terenie naszej Gminy. Wszystkich zainteresowanych powyższymi tematami zapraszamy na spotkanie. […]

Czytaj dalej

Sołtysom z Gminy Władysławów składamy serdeczne życzenia wszystkiego co najlepsze i wymarzone. Jednocześnie dziękujemy za wytrwałość i zaangażowanie w pracę na rzecz mieszkańców wsi. Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając Zastępca Wójta Gminy Władysławów Piotr Szewczyński   ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów. Zwracamy przy tym uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy szkód towarzystw ubezpieczeniowych, muszą dokonać oceny zakresu szkód przed przeoraniem uszkodzonej plantacji. Z tego […]

Czytaj dalej

Dołączmy do pomocy 3letniemu Jasiowi, który pragnie uśmiechać się nieprzerwanie… Sprawdź jak możesz pomóc …www.siepomaga.pl/jasjaniak2    

Czytaj dalej

Z okazji Dnia Kobiet w imieniu własnym jak i samorządu gminnego wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkiego co piękne i upragnione. Życzymy tylko radosnych i pełnych uśmiechu dni oraz sił… bo jesteście niczym tęcza, która szarość życia maluje ciepłymi barwami.   Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając   Zastępca Wójta Gminy Władysławów Piotr Szewczyński   ” […]

Czytaj dalej

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy. W 2018 roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVI Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018.   W piętnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie ma przyjemność ogłosić konkurs na wykonanie PISANKI WIELKANOCNEJ. Prace konkursowe należy składać w GOK do 22 marca 2018 r. Na laureatów czekają nagrody. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

POSIADASZ ŚWINIĘ? 1, 10 CZY 100? PAMIĘTAJ O PRZESTRZEGANIU BIOASEKURACJI !!! Rolniku – nie czekaj aż ASF pojawi się w Twojej okolicy! Drobne zaniechanie może kosztować Ciebie i innych producentów trzody utratę jedynego źródła dochodów!!! ZAPOZNAJ SIĘ Z OBOWIĄZKAMI I ZAKAZAMI, KTÓRYCH MUSISZ PRZESTRZEGAĆ: – REJESTRUJ KAŻDE ZDARZENIE W STADZIE ŚWIŃ W CIĄGU 7 DNI […]

Czytaj dalej

Dorabiałeś w ubiegłym roku do emerytury lub renty? Masz jeszcze kilka dni na poinformowanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Emeryci i renciści, którzy w 2017 r. pracowali zawodowo, powinni do 28 lutego br. powiadomić ZUS o osiągniętych w  danym roku przychodach oraz o wybranym przez siebie systemie rozliczeniowym – miesięcznym lub rocznym – w […]

Czytaj dalej

Afrykański pomór świń po raz pierwszy stwierdzono na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 23 lutego 2014 roku u padłego dzika. Pierwsze ognisko ASF u świń potwierdzono 5 sierpnia 2014 roku . Poniżej tabela zawierająca ogniska oraz przypadki na dzień 5 luty 2018 rok.   LP ROK WYSTĄPIENIA  ILOŚĆ OGNISK u ŚWIŃ  ILOŚĆ PRZYPADKÓW u DZIKÓW 1 2014 […]

Czytaj dalej