WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Wójta Gminy Władysławów Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. – Prawo łowieckie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 67 ze zm.) Wójt Gminy Władysławów podaje do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia w sezonie łowieckim 2020/2021 przez: Koło Łowieckie Nr 14 „TUR – TUREK” Jednocześnie […]

Czytaj dalej

Od września zmalały limity zarobków na emeryturze i rencie. Sprawdź, ile teraz możesz dorobić, żeby nie stracić świadczenia! Na emeryturze i rencie możemy być w dalszym ciągu aktywni zawodowo. Musimy jednak pilnować, aby osiągane dochody, nie spowodowały obniżenia lub zawieszenia świadczenia, wypłacanego przez ZUS. Limity zarobków zmieniają się bowiem co trzy miesiące. Zmniejszeniu podlega emerytura […]

Czytaj dalej

Gminne Biuro Spisowe we Władysławowie informuje, że na czas realizacji Powszechnego Spisu Rolnego tj. w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 roku zorganizowane zostały dyżury, które pełnią członkowie GBS. Czas trwania dyżurów obejmuje godziny pracy Urzędu, poniedziałek – piątek 715 – 1515, a także godziny popołudniowe (dyżury telefoniczne): 1515 – 20.00.Kontakt telefoniczny:1. Liliana […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje o możliwości składania wniosków w sprawie oszacowania strat spowodowanych wystąpieniem suszy rolniczej (dotyczy: kukurydzy, ziemniaków i krzewów owocowych).Wnioski o oszacowanie strat spowodowanych przez suszę producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. Link do aplikacji: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/ Do zatwierdzenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego.Wskazany wyżej sposób składania wniosków wynika ze […]

Czytaj dalej

Od 1 września na parterze Urzędu Gminy we Władysławowie przy ul. Rynek 43 dostępne jest stanowisko do przeprowadzenia samospisu w ramach Powszechnego Spisu Rolnego. Stanowisko zostało przygotowane dla osób, które nie posiadają możliwości technicznych do wypełnienia formularza spisowego w domu. Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego […]

Czytaj dalej

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. […]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Koniczynka” we Władysławowie zaprasza na:Pielgrzymkę na Górę świętej Annyhttps://www.swanna.pl/Wyjazd: 26-27 Września 2020Koszt: 260 zł/os.( W cenie: przejazd, nocleg ze śniadaniem, 2 x obiad, ubezpieczenie, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów )Zapisy i wpłaty do dnia 15 września 2020r. przyjmuje Danuta Skubiszewska (tel. 510 167 614). I DZIEŃ6:00 – Wyjazd z Władysławowa10:00 – Przyjazd Góra św. […]

Czytaj dalej

Od 1 do 20 września 2020 r. ponownie rodzicom przysługiwać będzie dodatkowy zasiłek opiekuńczy. O zasiłek można będzie się starać, m.in. w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko. Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego będą mogli skorzystać rodzicie, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do 8 roku  życia. Zasiłek […]

Czytaj dalej

Stowarzyszenie „Koniczynka”we Władysławowie zaprasza na:WYJAZD PO ZDROWIE NA TERMY UNIEJÓW.Wyjazd w dniu 22 września 2020 r.Szczegóły na plakacie:

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów zaprasza rodziców/ prawnych opiekunów uczniów szkół podstawowych dla , których Gmina Władysławów jest Organem Prowadzącym do składania wniosków o stypendium wybitne osiągnięcia.Stypendia przyznawane są na podstawie:1. Uchwały Nr 127/20 Rady Gminy Władysławów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania dzieciom i młodzieży Stypendium Wójta Gminy Władysławów.Wnioski o […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi pytaniami i intensywnymi pracami polowymi i różną interpretacją co do pracy rolników będących na kwarantannie, Prezes Wielkopolskiej izby Rolniczej Piotr Walkowski zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o jednoznaczną interpretację przepisów w tym zakresie. Poniżej odpowiedź, jaką otrzymaliśmy z resortu rolnictwa: Szanowny Panie Prezesie! Odpowiadając na pismo […]

Czytaj dalej

Tylko do końca sierpnia można wnioskować o dodatek solidarnościowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 271 mln z tytułu tego dodatku. Do wielkopolskich placówek ZUS wpłynęło prawie 11,5 tys. wniosków o to świadczenie. Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie. O świadczenie można występować do 31 sierpnia. Dodatek można otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona […]

Czytaj dalej

W związku z trwającą kampanią wdrożenia Strategii Wizji Zero w rolnictwie w Polsce, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Fundacją Polskiej Grupy Energetycznej organizuje II edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i […]

Czytaj dalej

Placówka Terenowa KRUS w Turku informuje, że na stronie internetowej www.krus.gov.pl został ogłoszony OGÓLNOPOLSKI KONKURS TESTOWY Z ZAKRESU BEZPIECZNEJ PRACY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – BEZPIECZNA OBSŁUGA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. Szczegółowe informacje i Regulamin Konkursu został zamieszczony na stronie internetowej Kasy.W zał. plakat.

Czytaj dalej