WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacje

Zarząd Stowarzyszenia „Koniczynka” we Władysławowie informuje, iż wyjazd osób na wycieczkę w Bieszczady w terminie 17- 20.05.2018r. o godzinie 6.00 sprzed budynku „A” Szkoły Podstawowej WE WŁADYSŁAWOWIE (PARKING OD STRONY SKLEPU POLO). SZCZEGÓŁOWY PROGRAM WYCIECZKI W ZAŁĄCZNIKU. BEATA MODRZEJEWSKA – PREZES STOWARZYSZENIA ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

Czytaj dalej

W okolicach  miejscowości Felicjanów od kilku dni błąka się pies widoczny na zdjęciu poniżej. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat zwierzęcia, lub wyrażające chęć zaopiekowania się sympatycznym czworonogiem prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 63 2804647, lub osobisty w budynku Urzędu Gminy Władysławów, pok nr 110. ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  

Czytaj dalej

Szanowni Rolnicy Ze względu na coraz bardziej popularną praktykę stosowania w rolnictwie komunalnych osadów ściekowych, wszystkim rolnikom przypominamy, że w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zasad dobrej praktyki rolniczej, stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, tylko i wyłącznie po uprzednim ich do tego celu przygotowaniu, natomiast samo ich wprowadzenie […]

Czytaj dalej

Porady ekspertów ZUS, punkty informacyjne specjalistów z instytucji, organizacji i fundacji   działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Bogaty program szkoleń, seminariów i spotkań, to szeroka oferta, którą przygotował Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dzień Osób z Niepełnosprawnością. W piątek, 11 maja, oddziały Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce przygotowały szeroką ofertę skierowaną do osób niepełnosprawnych, ich rodzin i […]

Czytaj dalej

W ramach programu wczesnego wykrywania raka piersi szpital w Turku zaprasza od dnia 1 maja 2018 roku na bezpłatne badania mammograficzne. Badanie skierowane jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które przez ostatnie dwa lata nie miały wykonywanej mammografii oraz co 12 miesięcy u kobiet w wieku od 50 do 69 lat, u których wystąpił […]

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój kompleksowych ofert na rzecz integracji międzypokoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem członków rodzin” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 1) Termin składania […]

Czytaj dalej

W 2018 roku również organizowana jest zbiórka krwi. „Nie bądź żyła oddaj krew! Twoja krew ratuje życie III” odbędzie się 13 maja 2018 (niedziela) w godzinach 10:00 – 14:00. Wszystkich chętnych serdecznie w tym dniu zapraszamy do naszej strażnicy OSP Władysławów – mamy nadzieję, że uda nam się pobić nasze dotychczasowe rekordy, czyli 22,5 litra […]

Czytaj dalej

Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. Ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu: „Rozwój usług w zakresie kultury” w ramach poddziałania 19.2 „Wparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 1) Termin składania wniosków o powierzenie grantu: Od dnia 15.05.2018 […]

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w dniu 01.04.2018 r. weszły w życie przepisy zmieniające ustawę z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie. Począwszy od tego dnia wniosek o oszacowanie szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych podczas polowania, właściciel albo posiadacz gruntów składa do […]

Czytaj dalej

Od  około  3  tygodni w okolicach miejscowości Kuny  i  Olesin błąka się pies widoczny na  zamieszczonym poniżej zdjęciu. Cecha charakterystyczna zwierzęcia to brak ogona. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat zwierzęcia lub jego właściciela, a także osoby chętne do podjęcia się opieki nad czworonogiem prosimy  o kontakt pod nr telefonu 63 280 46 47, […]

Czytaj dalej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną […]

Czytaj dalej

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich […]

Czytaj dalej

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DOTYCZĄCEJ projektu  ,, Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich […]

Czytaj dalej

W związku z realizacją projektu pn.: „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w […]

Czytaj dalej