WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Projekty realizowane przez Gminę Władysławów

Projekt pn. ,,Montaż zestawu sprawnościowego typu Street Workout we Władysławowie”

Projekt pn. ,,Montaż zestawu sprawnościowego typu Street Workout we Władysławowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie gminy Władysławów. Projekt znacząco wpłynie na rozwój oferty aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, co sprzyja integracji, nawiązywaniu nowych znajomości, dając swobodę wyobraźni przy pomysłowych i wymagających sekwencjach gimnastycznych. Wspólne ćwiczenia gimnastyczne wspierają proces budowy grupy zaczynając od poznania się poprzez integrację, pobudzenie grupy do działania, podniesienie poziomu jej energii, koncentrację, rozluźnienie atmosfery. Street Workout to również obiekt przyjemny do oglądania i jest w stanie przekazać dużo emocji widzom. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia pozwoli na bardziej zróżnicowane spędzanie czasu wolnego, obszar gminy Władysławów stanie się bardziej interesujący i zachęcający, a co z tym się wiąże będzie bardziej zauważalny i promowany. Realizacja niniejszej operacji wychodzi na przeciw oczekiwaniom i zauważonym potrzebom mieszkańców gminy Władysławów w zakresie aktywności sportowo-rekreacyjnej.

Planowane efekty: montaż zestawu sprawnościowego typu Street Workout we Władysławowie. Inwestycja umiejscowiona w miejscu publicznym, ogólnodostępnym, bezpłatnie, bez barier architektonicznych. Zestaw sprawnościowy typu Street Workout na nawierzchni piaskowej składa się z urządzeń typu drążki, poręcze, ławki. Głównym założeniem przy doborze urządzeń była ich wielofunkcyjność polegająca na umożliwieniu wykonywania jak największej liczby różnorodnych aktywności oraz możliwość wykorzystania ich przez większą liczbę użytkowników w jednym momencie, co sprzyja integracji i uczy współdziałania.  
Wartość uzyskanego dofinansowania: 59.882,00 zł.

 


Projekt pn. ,,Budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną” we Władysławowie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem projektu jest uatrakcyjnienie istniejącej oferty sportowo-rekreacyjnej spędzania czasu wolnego na terenie Gminy Władysławów. Projekt znacząco wpłynie na rozwój oferty aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu, wzbogaci wiedzę dzieci i młodzieży z zakresu przepisów ruchu drogowego. Nadto oferta gier i łamigłówek umiejscowionych w wolnych przestrzeniach miasteczka ruchu drogowego zintegruje wszystkie pokolenia, pobudzi do logicznego myślenia, połączy naukę z zabawą.
Planowane efekty: budowa miasteczka ruchu drogowego wraz z ogólnodostępną infrastrukturą sportowo-rekreacyjną we Władysławowie. Inwestycja umiejscowiona w miejscu publicznym, ogólnodostępnym, bezpłatnie, bez barier architektonicznych. W ramach miasteczka ruchu drogowego powstanie: jedno skrzyżowanie równorzędne, jedno skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, rondo, fragment drogi jednokierunkowej, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, jezdnia do wykonywania tzw. „ósemki”, a także oznakowanie poziome i pionowe oraz elementy małej architektury. Wolne przestrzenie miasteczka zostały uzupełnione o wykonane z masy termoplastycznej gry podwórkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, które nie tylko edukują, lecz także wspierają integrację i pobudzają do wspólnego działania.
Wartość uzyskanego dofinansowania: 99.975,00 zł.


„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

 

 

Pragniemy poinformować, iż Gmina Władysławów uzyskała dofinansowanie projektu pn.

„Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Osi priorytetowej 2 „Społeczeństwo informacyjne”
Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”
Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”

Projekt realizowany jest od 1 września 2017 r. do 29 czerwca 2018 r.

Lider Projektu: Gmina Tarnowo Podgórne

Partnerzy w projekcie: Miasto i Gmina Buk, Gmina Dąbie, Miasto Gniezno, Gmina Grodzisk Wielkopolski, Gmina Miejska Kościan, Gmina Krobia, Gmina Lądek, Gmina Nowy Tomyśl, Powiat Nowotomyski, Gmina Orchowo, Powiat Śremski, Gmina Rokietnica, Gmina Skulsk, Gmina Wieleń, Gmina Władysławów, Gmina Żerków.

Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom w/w gmin lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę sprawności działania urzędów administracji samorządowej, jakości obsługi obywateli, dostępu obywateli do informacji publicznej.

Planowane efekty rzeczowe realizacji projektu:

– liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 40 szt.

– liczba rozbudowanych lub zmodernizowanych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne – 11 szt.

– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja – 66 szt.

– liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja – 43 szt.

– liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego – 2 szt.

– liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 169 szt.

– liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego – 168 szt.

– liczba zakupionych środków trwałych – 480 szt.

– liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych – 146 szt.

Wartość projektu: 11 158 974, 66 zł.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 9 451 466, 63 zł.