WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Komunikaty

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Władysławów, w dniu 27 grudnia 2023 r. o godz. 16.40 uruchomione zostaną syreny alarmowej dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę.Celem głośnej próby syren jest upamiętnienie Narodowego Dnia […]

Czytaj dalej

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego  systemu wykrywania i  alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  w  gminie  Władysławów, w dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00 uruchomione zostaną syreny alarmowej dźwiękiem ciągłym, trwającym jedną minutę. Celem głośnej próby syren jest upamiętnienie wybuchu […]

Czytaj dalej

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”. Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”! Niestety, zdarzają się na rynku […]

Czytaj dalej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje, że Pracownicy WFOŚiGW w Poznaniu nie dokonują niezapowiedzianych kontroli przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Programu „Czyste Powietrze”. Kontrole dokonywane przez pracowników WFOŚiGW w Poznaniu poprzedzone są kontaktem telefonicznym lub mailowym i umówieniem dogodnego dla Beneficjenta terminu kontroli. Wszelkie próby dokonania kontroli u Beneficjenta bez uprzedniego umówienia […]

Czytaj dalej

Informuję, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 61/2010 z dnia 9 września 2010 r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego  systemu wykrywania i  alarmowania oraz wczesnego ostrzegania  w  gminie  Władysławów, w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 12.00 zostanie przeprowadzona próba syren alarmowych – ciche sprawdzenie. Szef Obrony CywilnejGminy Władysławów/-/ Elżbieta Klanowska

Czytaj dalej

UWAGA!Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła do CEEB – termin upływa już 30 czerwca 2022 r.Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć on-line, wchodząc na stronę www.ceeb.gov.pl lub osobiście w budynku Urzędu Gminy Władysławów, ul. […]

Czytaj dalej

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z Programem „Czyste Powietrze” informujemy, iż nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami. NFOŚiGW w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawia każdemu […]

Czytaj dalej

Urząd Gminy Władysławów informuje, że w dniu 5 listopada (piątek) wnioski o wydanie dowodu osobistego będą przyjmowane tylko do godziny 11.30 ze względu na konieczność wdrożenia z dniem 7 listopada rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodu osobistego zawierającego odciski palców.

Czytaj dalej

„Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli, zarządców i użytkowników obiektów budowlanych w związku z sezonem jesienno-zimowym Szanowni Państwo, brak szczelności i sprawności urządzeń spalających paliwa, instalacji kominowych i gazowych oraz brak drożności i właściwego ciągu przewodów wentylacyjnych są najczęstszymi przyczynami zatrucia tlenkiem węgla (czadem) oraz wybuchów gazu i pożarów. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, […]

Czytaj dalej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Turku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2021/902 z dnia 3 czerwca 2021 r. zmieniającym załącznik I rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń cały obszar powiatu tureckiego został objęty środkami szczególnymi w zakresie zwalczania tej choroby i na […]

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie ponownego uruchomienia pracy poradni specjalistycznych w SP ZOZ w Turku.

Czytaj dalej

W związku z działaniami profilaktycznymi w zakresie przeciwdziałania wirusa SARS-CoV-2, od 21 października 2020 roku do odwołania, wprowadzamy ograniczenia w zakresie dostępu do urzędu. W przypadku koniecznej wizyty w budynku Urzędu Gminy Władysławów, kontakt z pracownikami będzie ograniczony do kontaktu telefonicznego. W tym celu w wejściu do  budynku jest dla Państwa dostępny aparat telefoniczny oraz numery […]

Czytaj dalej

Szanowni mieszkańcy gminy Władysławów !Uprzejmie informujemy, że termin najbliższego odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie naszej gminy uległ zmianie i będzie miał miejsce w dniach 26-29 sierpnia 2019 roku w zależności od regionu: – 26 sierpień – Władysławów, Russocice – 27 sierpnia – Felicjanów, Głogowa, Tarnowski Młyn, Jabłonna, Wyszyna, Stawki, Przyborów, Beznazwa – 28 sierpień – […]

Czytaj dalej

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59) art. 334 pkt.8 i art. 335 ust. 4 oraz art. 344 ust. 1 pkt 1a Ustawy Prawo Wodne (Dz.U. z […]

Czytaj dalej