WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Ważny komunikat w sprawie zewnętrznych ofert kierowanych do Wnioskodawców Programu „Czyste Powietrze”

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej sprzedaży usług w związku z Programem „Czyste Powietrze” informujemy, iż nie są to działania inicjowane przez NFOŚiGW, ani za zgodą i konsultacją z nami.

NFOŚiGW w trosce o równe traktowanie zarówno Wnioskodawców, jak i podmiotów realizujących wykonawstwo w ramach inwestycji, pozostawia każdemu Wnioskodawcy w ramach Programu „Czyste Powietrze” pełną swobodę w zakresie wyboru technologii i wykonawców, o ile tylko wybrane rozwiązania spełniają warunki określone w regulaminie Programu.

Nasi Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji i edukacji w zakresie Programu, jego warunków oraz możliwości uzyskania dofinansowania.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie www.czystepowietrze.gov.pl