WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rada Gminy

RADA GMINY WŁADYSŁAWÓW IX KADENCJA (2024-2029)
Przewodniczący 

Krystyna Helena Michalak

Zastępcy Przewodniczącego

Maciaszek Andrzej, Patan Paweł

Radni:

1. Dariusz Zygmunt Bartczak – Władysławów
2. Gronostaj Piotr Tomasz – Tarnowski Młyn, Głogowa
3. Kotoński Mirosław – Wyszyna
4. Krygier Danuta – Małoszyna
5. Lasek Miłosz Piotr – Międzylesie, Polichno
6. Maciaszek Andrzej – Chylin
7. Małolepszy Maciej – Kamionka, Piorunów, Stefania, Olesin, Leonia
8. Michalak Helena Krystyna – Russocice
9. Pajęcka Agata Katarzyna – Mariantów
10. Patan Paweł – Felicjanów
11. Pilarczyk Jerzy – Kuny
12. Prusinowska Dorota Magdalena – Władysławów
13. Walczak Krystyna Agnieszka – Natalia, Skarbki, Milinów
14. Walczak Przemysław – Wyszyna
15. Wojtyra Dawid – Beznazwa, Jabłonna


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Radny Gronostaj Piotr Tomasz – Przewodniczący Komisji
2. Radny Kotoński Mirosław – z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radny Bartczak Dariusz Zygmunt – Członek Komisji
4. Radna Walczak Krystyna Agnieszka – Członek Komisji
5. Radna Prusinowska Dorota Magdalena – Członek Komisji


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych

1. Radny Dariusz Zygmunt Bartczak- Przewodniczący Komisji
2. Radny Walczak Przemysław – z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radna Michalak Krystyna Helena – Członek Komisji
4. Radna Prusinowska Dorota Magdalena – Członek Komisji
5. Radna Krygier Danuta – Członek Komisji


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Radny Maciaszek Andrzej – Przewodniczący Komisji
2. Radny Małolepszy Maciej – z-ca Przewodniczącego Komisji
3. Radny Gronostaj Piotr Tomasz – Członek Komisji
4. Radny Kotoński Mirosław – Członek Komisji
5. Radny Pilarczyk Jerzy – Członek Komisji


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1. Radna Walczak Krystyna Agnieszka – Przewodnicząca Komisji
2. Radny Wojtyra Dawid – z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Radna Pajęcka Agata Katarzyna – Członek Komisji
4. Radny Patan Paweł – Członek Komisji
5. Radny Lasek Miłosz Piotr – Członek Komisji


Komisja Rewizyjna

1. Radna Prusinowska Dorota Magdalena – Przewodnicząca Komisji
2. Radny Lasek Miłosz Piotr – z-ca Przewodniczącej Komisji
3. Radna Krygier Danuta – Członek Komisji
4. Radna Walczak Krystyna Agnieszka – Członek Komisji
5. Radny Wojtyra Dawid – Członek Komisji