WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rada Gminy

RADA GMINY WŁADYSŁAWÓW VII KADENCJA (2014 – 2018)
Przewodniczący 

Krystyna Michalak

Zastępcy Przewodniczącego

Józef Lewandowski, Maciej Czaja

Radni:

1. Dariusz Bartczak – Władysławów
2. Maciej Czaja – Władysławów
3. Hieronim Darul – Kuny
4. Zbigniew Kacprzak – Jabłonna
5. Jacek Kalinowski – Chylin
6. Zbigniew Kusz – Władysławów
7. Józef Lewandowski – Małoszyna
8. Arkadiusz Łaszcz – Głogowa
9. Andrzej Maciaszek – Chylin
10. Krystyna Michalak – Russocice
11. Romuald Miling – Wyszyna
12. Mirosław Rosiak – Kuny
13. Katarzyna Światowska – Beznazwa
14. Krystyna Wróbel – Mariantów
15. Ryszard Wypych – Skarbki


KOMISJA BUDŻETU I ROZWOJU GOSPODARCZEGO

1. Radna Krystyna Wróbel – Przewodnicząca
2. Radny Arkadiusz Łaszcz – Wiceprzewodniczący
3. Radny Maciej Czaja
4. Radny Józef Lewandowski
5. Radny Mirosław Rosiak
6. Radny Zbigniew Kacprzak
7. Radny Ryszard Wypych


KOMISJA ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I SPRAW SOCJLANYCH

1. Radny Romuald Miling – Przewodniczący
2. Radny Zbigniew Kusz – Wiceprzewodniczący
3. Radny Arkadiusz Łaszcz
4. Radna Katrzyna Światowska
5. Radny Hieronim Darul
6. Radna Krystyna Michalak
7. Radny Dariusz Bartczak


KOMISJA ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

1. Radny Andrzej Maciaszek – Przewodniczący
2. Radna Katarzyna Światowska – Wiceprzewodnicząca
3. Radny Maciej Czaja
4. Radny Jacek Kalinowski
5. Radny Zbigniew Kusz
6. Radny Józef Lewandowski
7. Radny Mirosław Rosiak
8. Radna Krystyna Wróbel


KOMISJA REWIZYJNA

1. Radny Hieronim Darul – Przewodniczący
2. Radny Zbigniew Kacprzak – Wiceprzewodniczący
3. Radny Andrzej Maciaszek
4. Radna Krystyna Wróbel
5. Radny Zbigniew Kusz