WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rada Gminy

RADA GMINY WŁADYSŁAWÓW VIII KADENCJA (2018 – 2023)
Przewodniczący 

Krystyna Michalak

Zastępcy Przewodniczącego

Józef Lewandowski, Maciaszek Andrzej

Radni:

1. Dariusz Bartczak – Władysławów
2. Janiak Mirosław – Wyszyna
3. Kacprzak Zbigniew – Jabłonna
4. Kalinowski Jacek – Chylin
5. Kusz Zbigniew – Władysławów
6. Lewandowski Józef – Małoszyna
7. Maciaszek Andrzej – Chylin
8. Marszałek Józef – Kuny
9. Michalak Krystyna – Russocice
10. Nowak Arkadiusz – Polichno
11. Patan Paweł – Felicjanów
12. Trocha Zbigniew – Władysławów
13. Walczak Krystyna – Natalia
14. Wiśniewski Bartłomiej – Wyszyna
15. Zioła Jakub – Kuny


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

1. Radna Krystyna Walczak- Przewodniczący
2. Radny Jakub Zioła – Wiceprzewodniczący
3. Radny Zbigniew Kacprzak
4. Radny Jacek Kalinowski
5. Radny Marszałek Józef


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych

1. Radny Dariusz Bartczak- Przewodniczący
2. Radny Bartłomiej Wiśniewski – Z-ca Przewodniczącego
3. Radna Krystyna Michalak
4. Radny Zbigniew Kusz
5. Radny Józef Lewandowski


Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1. Radny Józef Marszałek- Przewodniczący
2. Radna Krystyna Walczak – Z-ca Przewodniczącego
3. Radny Andrzej Maciaszek
4. Radny Arkadiusz Nowak
5. Radny Jacek Kalinowski


Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

1. Radny Andrzej Maciaszek- Przewodniczący
2. Radny Józef Lewandowski – Z-ca Przewodniczącego
3. Radny Paweł Patan
4. Radny Zbigniew Trocha
5. Radny Mirosław Janiak


Komisja Rewizyjna

1. Radny Paweł Patan – Przewodniczący
2. Radny Zbigniew Kacprzak – Wiceprzewodniczący
3. Radny Józef Marszałek
4. Radny Dariusz Bartczak
5. Radny Zbigniew Trocha