WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sesja Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Interpelacje i zapytania radnych. Raport o stanie Gminy Władysławów             6.1 przedstawienie raportu 6.2 debata nad raportem o stanie Gminy Władysławów 6.3 głosowanie nad projektem uchwały […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Interpelacje i zapytania radnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok. Rozpatrzenie projektu […]

Czytaj dalej

PORZĄDEK OBRAD: 1 Otwarcie i stwierdzenie quorum2 Przedstawienie porządku obrad2.1 Wniosek o zmianę porządku obrad2.2 Głosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami3 Przyjęcie protokołu z sesji3.1 Przyjęcie protokołu z sesji VI.3.2 Przyjęcie protokołu z sesji VII4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Zakończenie obrad. Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok Podjęcie uchwały w […]

Czytaj dalej

Porządek obrad: Otwarcie obrad sesji. Stwierdzenie quorum. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Władysławów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki. Podjęcie uchwały w sprawie […]

Czytaj dalej

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2 Przedstawienie porządku obrad. 3 Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. 5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. 6 Interpelacje i zapytania radnych. 7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z III Sesji Rady Gminy Władysławów. Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z II Sesji Rady Gminy Władysławów. Porządek obrad: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Interpelacje i zapytania radnych. Podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta […]

Czytaj dalej

Zapraszamy na wideo z Inauguracyjnej Sesji Rady Gminy na której odbyło się ślubowanie Radnych Rady Gminy Władysławów. Uroczyste ślubowanie na Wójta Gminy Władysławów złożyła Pani Elżbieta Klanowska. Wideo z obrad kliknij tutaj.

Czytaj dalej