WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Władysławów

W piątek, 13 grudnia 2019 r., miały miejsce obrady nadzwyczajne Sesji Rady Gminy Władysławów, które niemal w całości poświęcone były ustaleniu nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą mieszkańców gminy Władysławów od nowego 2020 roku.
Radni zadecydowali w pierwszej kolejności o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Jednomyślnie podjęto decyzję ustalającą nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Mieszkańcy za selektywną zbiórkę odpadów zapłacą 15,00 zł od osoby. Dla tych, którzy nie będą wypełniać obowiązku segregacji odpadów stawka wyniesie 30,00 zł/os. Przewidziano także ulgę dla osób, które odpady biodegradowalne będą składować w przydomowych kompostownikach. W takim przypadku stawka od osoby wyniesie 13,00 zł.
Rada Gminy pozytywnie rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Władysławów oraz zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobów świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych i przyjęła Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Władysławów.