WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wykaz telefonów

Główne konto e-mail Urzędu Gminy Władysławów:
e-mail: ug@wladyslawow.pl
numer telefonu: (63) 279 50 03
numer fax: (63) 280 46 67


Wójt Gminy:
Zając Krzysztof

pokój: 103
tel. (63) 280 46 56
e-mail: wojt@wladyslawow.pl


Z-ca Wójta:
Szewczyński Piotr

pokój: 105
tel. (63) 280 46 54
e-mail: zastepca@wladyslawow.pl


Sekretarz Gminy:
Rajczyk Tomasz

pokój: 107
tel. (63) 280 46 52
e-mail: sekretarz@wladyslawow.pl


Skarbnik Gminy:
Klanowska Elżbieta

pokój: 1A
tel. (63) 280 46 60
e-mail: skarbnik@wladyslawow.pl


Kierownik Referatu Finansów:
Skoczylas Barbara

pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse@wladyslawow.pl


Sekretariat Urzędu Gminy:
Kozłowska Iwona

pokój: 104
tel. (63) 280 46 57
e-mail: sekretariat@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji, turystyki, sportu i współpracy z mediami
Szejna-Stawicka Magdalena

pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: promocja@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych: 
Sielska-Czaja Maria

pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: 
Rychter 
Jolanta 
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: 
Laskowska Krystyna

pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. podatków od środków transportowych, Audyt wewnętrzny, ZUS , Płace:
Ressel Marzena

pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: place@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw i działalności gospodarczej: 
Palinkiewicz Anna
(zastępstwo)
pokój: 3
tel. (63) 280 46 36
e-mail: biurorady@wladyslawow.pl


Zastępca Kierownika USC:
Stasiak Anna

pokój: 10
tel. (63) 280 46 43
e-mail: elud@wladyslawow.pl


Kierownik USC
Drzewiecki Mariusz

pokój: 11
tel. (63) 280 46 31
e-mail: usc@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. zamówień publicznych, planowania przestrzennego: 
Maciaszek Anna

pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: zamowienia@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i numeracji nieruchomości
Orlikowska Janina

pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: drogi@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa: 
Gralak Liliana

pokój: 1B
tel. (63) 280 46 50
e-mail: kadry@wladyslawow.pl


Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 
Szczap Jarosław

pokój: 109
tel. (63) 280 46 66
e-mail: inwestycje@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i lokalowej: 
Feliks Anna

pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: grunty@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa:
Maroń Stanisław

pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: zamowienia@wladyslawow.pl


 

Stanowisko ds. ochrony środowiska: 
Kacprzak Daniel

pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl


Stanowisko ds. administracyjno – biurowych i gospodarki wodno-ściekowej: 
Szewczyńska Nina

pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: woda@wladyslawow.pl


Informatyk: 
Waldemar Leśniak

parter
tel. (63) 280 46 39
e-mail: admin@wladyslawow.pl