WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Wykaz telefonów

Główne konto e-mail Urzędu Gminy Władysławów
e-mail: ug@wladyslawow.pl
numer telefonu: (63) 279 50 03
numer fax: (63) 280 46 67


Wójt Gminy
Elżbieta Klanowska
pokój: 103
tel. (63) 280 46 56
e-mail: wojt@wladyslawow.pl

Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu Gospodarczego
Tomasz Rajczyk
pokój: 107
tel. (63) 280 46 52
e-mail: sekretarz@wladyslawow.pl

Skarbnik Gminy
Marzena Ressel
pokój: 1A
tel. (63) 280 46 60
e-mail: skarbnik@wladyslawow.pl


Referat Finansów

Kierownik Referatu
Barbara Skoczylas
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. księgowości dochodów budżetowych
Jolanta Rychter
pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat
Magdalena Łopata
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. księgowości podatkowej
Krystyna Laskowska
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. płac, transportu i audytu wewnętrznego
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: place@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. centralizacji VAT i BHP, OC i zarządzania kryzysowego
Malwina Marczyńska
pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: vat@wladyslawow.pl


Referat gospodarki komunalnej i ochrony środowiska

Stanowisko ds. opłaty odpadowej i gospodarki wodno-ściekowej
Nina Szewczyńska
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: woda@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. administracyjno-biurowych i ochrony środowiska
Daniel Kacprzak
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. gospodarki odpadowej
Magdalena Kujawa – Zając
pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: odpady@wladyslawow.pl


Referat Gospodarczy

Z-ca Kierownika Referatu
Anna Feliks
pokój: 106
tel. (63) 280 46 53
e-mail: grunty@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej
Anna Maciaszel
pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: zamowienia@wladyslawow.pl
e-mail: gpkil@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. dróg, oświetlenia ulicznego i transportu zbiorowego
Janina Orlikowska
pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: drogi@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i lokalowej
Sylwia Rydelska
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: lokale@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. techniczno remontowych
Marceli Warmiński
pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: inwestycje@wladyslawow.pl


Samodzielne urzędnicze stanowiska pracy

Stanowisko ds. funduszy pomocowych, rozwoju lokalnego, promocji, turystyki, sportu i współpracy z mediami
Elżbieta Marciniak
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: promocja@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. elektronicznego obiegu dokumentów, obsługi kancelaryjnej Urzędu i współdziałania z instytucjami
Iwona Kozłowska
pokój: 104
tel. (63) 280 46 57
e-mail: sekretariat@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa
Liliana Gralak
pokój: 1B
tel. (63) 280 46 50
e-mail: kadry@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, Sołectw, działalności gospodarczej i zaopatrzenia urzędu
Marta Zawadzka
pokój: 3
tel. (63) 280 46 36
e-mail: biurorady@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpieczenia informacji
Waldemar Leśniak
pokój: 12
tel. (63) 280 46 39
e-mail: admin@wladyslawow.pl

Kierownik USC, stanowisko ds. prawnych, wyborów i nadzoru nad budynkiem Urzędu Gminy
Mariusz Drzewiecki
pokój: 11
tel. (63) 280 46 31
e-mail: usc@wladyslawow.pl

Z-ca Kierownika USC, stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych
Anna Stasiak
pokój: 10
tel. (63) 280 46 43
e-mail: elud@wladyslawow.pl

Stanowisko ds. ochrony danych osobowych, ochrony zdrowia i audytu energii elektrycznej
Anna Palinkiewicz
pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: iod@wladyslawow.pl