WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

W gminie Władysławów w minionym tygodniu podziwiano oddane wcześniej do użytku inwestycje pn. ,,Przebudowa drogi gminnej Tarnowski Młyn-Chylin” oraz ,,Budowa oświetlenia w m. Jabłonna”. W ramach przebudowy ww. drogi wykonano nową konstrukcję jezdni bitumicznej o szerokości 5 m i długości 672,93 m, pobocza z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz zjazdy bitumiczne oraz z kruszywa. […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów pozyskała 2 400 000,00 zł w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te pozwolą na budowę sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Wyszyna, o co od dawna zabiegali mieszkańcy. Wykonanie ww. zadania umożliwi odwodnienie istniejących dróg, posesji i terenów w miejscowości Wyszyna. Zakres inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej z rur PP […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów otrzymała z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach”. Inwestycja jest już zakończona i z całą pewnością cieszy mieszkańców Kun i nie tylko… Zakres wykonanych w ramach zadania prac objął: roboty przygotowawcze i ziemne, elementy odwodnienia, roboty konstrukcyjne – podbudowę, nawierzchniowe, […]

Czytaj dalej