WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Mamy nową drogę w Kunach!

Gmina Władysławów otrzymała z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Dróg Samorządowych dofinansowanie na przedsięwzięcie pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach północnych w Kunach”. Inwestycja jest już zakończona i z całą pewnością cieszy mieszkańców Kun i nie tylko…

Zakres wykonanych w ramach zadania prac objął: roboty przygotowawcze i ziemne, elementy odwodnienia, roboty konstrukcyjne – podbudowę, nawierzchniowe, oznakowanie pionowe i poziome, roboty związane z kanalizacją deszczową oraz roboty wykończeniowe. Położono nawierzchnię mierzącą 6 metrów szerokości i 0,591 km długości.

Owocny finał robót nastąpił z dniem 6 listopada 2020 r. – uroczyste oddanie do użytku nowej drogi gminnej. Całość kosztowała 1 253 045,67 zł, kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to 858 878,76 zł. Pozostałą część stanowi dofinansowanie w kwocie 350 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych oraz wkład własny Gminy Władysławów. Wykonawcą prac był Zakład Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Koninie.

Odbiór końcowy ww. przedsięwzięcia został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, Radnych Gminnych Józefa Marszałka i Jakuba Zioły, Sołtysa Kun Kazimierza Wojdaka, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego, Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) Hieronima Maciejewskiego, Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna) Jacka Sochy oraz przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych w Turku – Konrada Gromady. Zakład realizujący zadanie reprezentował Bogdan Strybel.

Przedmiotowa droga wewnętrzna na działkach północnych w Kunach posiada dwa włączenia do drogi powiatowej nr 3219 Genowefa-Władysławów-Turek. Z uwagi na usytuowanie w sąsiedztwie drogi zabudowań osiedla domów jednorodzinnych, terenów inwestycyjnych, Szkoły Podstawowej, kościoła oraz parafialnego cmentarza, zakładów pracy, jednego z największych w gminie placu zabaw dla najmłodszych, sąsiedztwa autostrady A2 i drogi powiatowej prowadzącej do drogi krajowej nr 92 uznano za priorytet udrożnienie ciągów komunikacyjnych łączących strategiczne tereny gminne i rozłożenie natężenia ruchu, zmniejszenie poziomu hałasu i wibracji oraz poprawę komunikacji pieszych. Wspomniany priorytet z pewnością został poprzez realizację powyższego zadania owocnie spełniony.

Wyrażamy nadzieję, iż nowa droga będzie służyć mieszkańcom Kun oraz wszystkim jej użytkownikom przez długie lata, usprawni komunikację i poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz pieszym.