WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

VIII Sesja Rady Gminy Władysławów

PORZĄDEK OBRAD:

1 Otwarcie i stwierdzenie quorum
2 Przedstawienie porządku obrad
2.1 Wniosek o zmianę porządku obrad
2.2 Głosowanie porządku obrad wraz z wprowadzonymi zmianami
3 Przyjęcie protokołu z sesji
3.1 Przyjęcie protokołu z sesji VI.
3.2 Przyjęcie protokołu z sesji VII
4 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
5 Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach
6 Interpelacje i zapytania radnych
7 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok
8 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia/niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Władysławów na 2020 rok środków stanowiących fundusz sołecki
9 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Władysławów w 2019 roku
10 Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
11 Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku OSP Wyszyna o sfinansowanie montażu systemu sygnalizacji włamania i napadu
12 Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku OSP Wyszyna o ponowne włączenie samochodu bojowego GCBA 6/32 marki Jelcz na
utrzymanie Urzędu Gminy Władysławów
13 Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o zmianę w rodzaju wykonania drogi gminnej Stawki – Przyborów.14 Wolne wnioski
15 Zakończenie obrad

Wideo z obrad kliknij tutaj.