WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nadzwyczajna V Sesja Rady Gminy Władysławów – wideo z obrad

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad sesji.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie gminy Władysławów „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym za zakupione posiłki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych – sołectw w Gminie Władysławów.
  7. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.