WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

II Sesja Rady Gminy Władysławów – wideo z obrad

Zapraszamy na wideo z II Sesji Rady Gminy Władysławów.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcia uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Władysławów.
 8. Podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Władysławów kredytu długoterminowego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Władysławów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.