WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XIV Sesja Rady Gminy Władysławów

Porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza
  z wykonania uchwał Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Władysławów na 2019 rok.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wysokości ceny za odzysk
  i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.
 8. Rozpatrzenie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Władysławów.
 9. Wolne wnioski
 10. Zakończenie obrad.

Wideo z obrad kliknij tutaj.