WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Obrady XIII Sesji Rady Gminy Władysławów

Przyjęcie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Władysławów za pierwsze półrocze 2019 roku, a także zatwierdzenie zmian w gminnych finansach oraz rozpatrzenie uchwały w sprawie projektów symboli gminnych – to takie m.in. kwestie poruszane były podczas XIII Sesji Rady Gminy Władysławów. Obrady miały miejsce w poniedziałek, tj. 7 października 2019 r.

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji i odczytaniu sprawozdania z działalności Wójta Gminy Władysławów w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Gminy, zebrani na sali radni mogli przystąpić do procedowania nad przygotowanymi projektami. Oprócz wspomnianych wcześniej kwestii przyjęto informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za wspomniany okres. Radni jednogłośnie przyjęli również zmiany w budżecie gminy oraz rozpatrzyli uchwałę w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023. Do Sądu Okręgowego w Koninie skierowana została p. Barbara Danuta Anastaziak, zaś do Sądu Rejonowego w Turku wybrano Joannę Sikorską.

Również jednomyślni byli radni w kwestii uchwały dotyczącej projektów symboli gminnych. Uchwała ta wiąże się ze zmianą herbu gminy. W nowym symbolu, który widniał będzie m.in. na szyldach, sztandarach i pieczęciach, ukazany będzie złoty lew, w łapach trzymający podkowę oraz strzałę zwróconą grotem w dół. Ostatnia z uchwał dotyczyła przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Władysławów.

Na zakończenie sesji Wójt Gminy Elżbieta Klanowska oraz Przewodnicząca Rady Gminy Krystyna Michalak w imieniu swoim, wszystkich radnych, sołtysów i pracowników Urzędu Gminy złożyły gratulacje radnemu Bartłomiejowi Wiśniewskiemu, który niedawno po raz drugi został szczęśliwym tatą.

W optymistycznym nastroju zakończono obrady XIII Sesji Rady Gminy Władysławów.