WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: październik 2023

W niedzielny wieczór, tj. 29 października 2023 r., sala Domu Parafialnego w Russocicach wypełniła się po brzegi dziećmi i młodzieżą, którzy wspólnie bawili się przebrani za aniołki oraz świętych. Wszystko za sprawą balu, który kilku lat jest organizowany przez naszą Parafię. Podczas wczorajszego balu sala Domu Parafialnego wypełniła się postaciami świętych i licznych gronem uroczych […]

Czytaj dalej

Władysławów, 27.10.2023 r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI JABŁONNA, PRZYBORÓW, STAWKI, WYSZYNA Urząd Gminy Władysławów informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenia prac naprawczych w dn. 30.10.2023 r. (poniedziałek) w godz. 8:00 -15:00 mogą nastąpić przerwy w dostawie wody. – Za powstałe utrudnienia przepraszamy –                                                                

Czytaj dalej

Poniżej Harmonogram pracy Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego ,,Orlik” we Władysławowie.  

Czytaj dalej

Władysławów, 27.10.2023 r. INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW Urząd Gminy Władysławów zwraca się z prośbą do mieszkańców o podanie aktualnych odczytów wodomierzy poprzez:– tel. 63/2804648, 63/2795003– e-mail: woda@wladyslawow.pl– osobiście w UG Władysławów, pok. 111do dnia 20.11.2023 r. DZIĘKUJEMY

Czytaj dalej

Wójt Gminy Władysławów zaprasza wszystkich zainteresowanych do konsultacji przygotowanego projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Władysławów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Dokument w wersji elektronicznej do pobrania ze […]

Czytaj dalej

Poniżej informacje na temat projektów, programów, konkursów, w których organizacje pozarządowe mogą wziąć udział. Konkurs „Na największą wielkopolską pyrę oraz potrawę z pyry”KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK: rolnicy, organizacje pozarządowe.CEL KONKURSU: Przedstawienie największej wielkopolskiej pyry (ziemniaka) oraz wykonanie potrawy z pyry (ziemniaka) charakterystycznej dla województwa wielkopolskiego.NAGRODY: Laureaci Konkursu otrzymają nagrody finansowe i dyplomy za zajęcie I, […]

Czytaj dalej

W miejscowości Russocice opodal zbiornika wodnego błąka się pies widoczny na zdjęciu poniżej. Osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji odnośnie zwierzęcia, lub jego właściciela prosimy o kontakt pod nr tel. 63 280 46 47.

Czytaj dalej

Trud i praca się opłaca – te słowa mogą w pełni potwierdzić uczniowie z gminy Władysławów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali wyróżniające wyniki w nauce i sięgnęli po najwyższe laury w konkursach na szczeblu ponadgminnym. W poniedziałek, tj. 23 października 2023 r., prymusi odebrali z rąk Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Sekretarz Gminy Anny Feliks […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów otrzymała z Rządowego Funduszu Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie do realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – etap II”. Inwestycja jest już zakończona sukcesem. Roboty rozpoczęto w dniu 10 maja 2023 r., natomiast owocny finał robót nastąpił z dniem 4 października 2023 r. […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Międzylesie, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych […]

Czytaj dalej

Nie ma kultury na świecie, w której Seniorzy nie byliby otaczani uznaniem i podziwem dla wiedzy oraz doświadczenia zdobytego na przestrzeni całego życia. Urząd Gminy Władysławów i Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zadbali o to, by „nasza seniorska Brać” z należnym jej szacunkiem świętowała Dzień Seniora. Tak też było w dniu 14 października 2023 r. […]

Czytaj dalej

W dniu 11 października 2023 r. na podstawie złożonych wniosków oraz pozytywnych decyzji Prezesa Rady Ministrów dla Gminy Władysławów zostały wygenerowane Wstępne Promesy do realizacji zadań inwestycyjnych pn. ,,Budowa oczyszczalni ścieków i systemu sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Władysławów – etap III” oraz ,,Ocieplenie budynku Ośrodka Zdrowia oraz lokali mieszkalnych wraz z wymianą dachu” w […]

Czytaj dalej

Gmina Władysławów pnie się w górę w rankingu ,,Wydatki inwestycyjne samorządów 2020–2022″ według raportu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. W powiecie tureckim znalazła się pod tym względem na trzecim miejscu. Jest to też duży awans w skali kraju. Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało coroczne zestawienie prezentujące aktywność inwestycyjną samorządów. Nasza Gmina w latach 2020-2022 odnotowała wydatki […]

Czytaj dalej

,,Hip, hip, hura! Niech zabawa z ziemniakiem trwa” – pod takim hasłem w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła Il w Natalii obchodzono lokalne Święto Ziemniaka. Młodsze klasy i przedszkolaki brały udział w zabawie: „Gdzie się schował ziemniak?”, która polegała na poszukiwaniu ukrytych ziemniaków.  Gdy już wszystkie zastały odnalezione, posłużyły do przygotowania różnych konkursów. Uczniowie […]

Czytaj dalej

Punkt będzie działał w formule otwartej z dostępnością dla młodzieży, pracodawców oraz innych osób zainteresowanych informacjami lub współpracą.Dostęp stacjonarny :Usługi stacjonarne będą realizowane przez Konsultantów rynku pracy : Adres: Powiatowy Urząd Pracy w Turku ul. Komunalna 6,pokój nr 1-2, stanowisko nr 5-6.Dostęp zdalny :Z Konsultantami rynku pracy można się kontaktować :

Czytaj dalej

W pierwszym tygodniu października Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Natalii przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji „BohaterON – włącz historię”, której celem jest upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocja historii Polski XX wieku. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczniowie klasy czwartej, piątej i szóstej zapoznali się z przebiegiem powstania oraz losami jego […]

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, iż Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie otrzymała nominację do nagrody dla placówki edukacyjnej przyjaznej uczniom i ich rodzicom w ramach wielkiego Plebiscytu Edukacyjnego 2023, który w naszym województwie prowadzi ,,Głos Wielkopolski”. Nadto Pani Mirosława Szrama – nauczyciel Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie, została zgłoszona przez rodziców […]

Czytaj dalej

Dzieci z Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chylinie biorą udział w projekcie – Wielkopolskie Dwujęzyczne Przedszkolaki, nad którym patronat sprawuje Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Tym samym szkoła otrzymała certyfikat i stała się Partnerem Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności ,,Dwujęzyczne Dzieci”. Materiał nadesłany: Szkoła Podstawowa w Chylinie

Czytaj dalej