WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: styczeń 2024

Wójt Gminy Władysławów informuje, że w terminie od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. w Urzędzie Gminy Władysławów przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wniosek wraz z oświadczeniem można również wysłać przesyłką pocztową lub przez ePUAP. Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego producent […]

Czytaj dalej

W sobotę, tj. 27 stycznia 2024 r., w Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Natalii odbyła się choinka noworoczna. Tego dnia uczniom towarzyszyło wiele wrażeń i emocji. Przygotowania do zabawy zaczęły się dużo wcześniej i trwały do późnych godzin popołudniowych. Sala gimnastyczna udekorowana przez Samorząd Uczniowski wyglądała inaczej niż na co dzień. Przystrojona […]

Czytaj dalej

Zgodnie z Zarządzeniem nr KOR.0050.2.2024 Wójta Gminy Władysławów z dnia 11 stycznia 2024 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego w 2024 roku zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania ofert. Szczegóły: […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zaprasza dzieci i młodzież na jednodniową wycieczkę do Poznania w dniu 16 lutego 2024 r.W programie:– Palmiarnia Poznańska, Muzeum Narodowe, Muzeum Instrumentów Muzycznych, obiad, spacer ulicami Starego Miasta. Zapisy telefoniczne i informacje pod numerem telefony 63 279 50 93 lub osobiście w sekretariacie GOK-u.

Czytaj dalej

Niedziela, tj. 28 stycznia 2024 r., we Władysławowie upłynęła przy dźwiękach góralskich melodii. Tradycyjny już „Koncert Zimowy” obfitował w różne atrakcje, a zakończył się wspaniałym pokazem fajerwerków. Gwiazdą niedzielnego wieczoru była kapela „Beskidzcy Zbóje”. Wieczór rozpoczął od góralskiego kolędowania, a publiczność śpiewała i bawiła się razem z góralami. Repertuar koncertu otoczony był poczuciem humoru, więc […]

Czytaj dalej

W sobotę, tj. 27 stycznia 2024 r., druhowie z jednostki OSP Władysławów oraz zaproszeni goście spotkali się, aby podsumować minione 12 miesięcy. Był to bardzo intensywny czas, pełen ważnych wydarzeń i działań dla jednostki, ale strażacka brać ma też ambitne plany na najbliższą przyszłość. Druhów oraz zaproszonych gości powitał Prezes jednostki OSP we Władysławowie dh […]

Czytaj dalej

Niezwykle miło nam poinformować, że Gmina Władysławów znalazła się wśród beneficjentów Programu „Cyberbezpieczny Samorząd” otrzymując dofinansowanie w kwocie 652.353,00 zł.Środki te zostaną przeznaczone m.in. na wdrożenie systemów zabezpieczeń danych, specjalistyczne szkolenia czy audyt KRI. W naborze udział wzięło niemal 90 proc. uprawnionych podmiotów, wnioskując o dofinansowania na łączną kwotę ok. 1,5 mld zł. Aplikowało 2202 […]

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na Koncert Zimowy organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie w dniu 28 stycznia 2024 r., godz.: 18:00 – sala widowiskowa w GOK-u. W programie: – koncert kapeli góralskiej BESKIDZCY ZBÓJE,  – wręczenie nagród uczestnikom KONKURSU NA WYKONANIE SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ, podsumowanie zbiórki 32. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w gminie Władysławów, – koncert MŁODZIEŻOWEJ […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Kamionka oraz Piorunów, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników […]

Czytaj dalej

Na podstawie art. 6 ust. 5a w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) wzywa się mieszkańców miejscowości Stefania, 62-710 Władysławów do przedłożenia umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach […]

Czytaj dalej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie informuje, że wnioski na dodatek osłonowy są dostępne w Urzędzie Gminy Władysławów, pokój numer 9 i w Biurze Obsługi Interesanta (przy głównym wejściu do urzędu).Wnioski można składać w pokoju numer 9 w godzinach od 7:15 do 15:15. Dodatek osłonowy – co to jest?Dodatek osłonowy jest świadczeniem pieniężnym, które ma […]

Czytaj dalej

Odkryj Siłę Wsparcia – pod takim hasłem Powiatowy Urząd Pracy w Turku prowadzi cykl spotkań z przedsiębiorcami i pracodawcami z całego powiatu. Konferencja taka została zorganizowana również w Urzędzie Gminy Władysławów. W czwartek, 25 stycznia 2024 r., pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Turku, tj. Pani Dyrektor Beata Bartczak i Pan Mariusz Michałowski spotkali się z […]

Czytaj dalej

Jesteś mieszkańcem Wielkopolski Wschodniej? Masz własną firmę, pracujesz w szkole, jesteś samorządowcem, a może masz pomysł na biznes? Bądź na bieżąco z programem Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027! Nie przegap możliwości pozyskania środków w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Aż 414,8 mln euro unijnych dotacji trafi do Wielkopolski Wschodniej z Funduszu na rzecz […]

Czytaj dalej

Szanowni Państwo, Turecka Izba Gospodarcza prowadzi szeroko zakrojone działania szkoleniowe dla rolników. Kto może wziąć udział? Rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, uczniowie szkół rolniczych powyżej 16. roku życia, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników”. To szansa dla wszystkich związanych z rolnictwem na rozwój i zdobycie cennych umiejętności! […]

Czytaj dalej

Rekrutacja w roku szkolnym 2024/2025 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych  szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Władysławów już od 29 stycznia 2024 roku. Zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) do przedszkola […]

Czytaj dalej

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Ponad dziesięć milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku pobierali świadczenia z ZUS. Deklaracje zostaną wysyłane do końca lutego br. Jak co roku, do końca lutego, ZUS roześle do swoich klientów deklaracje PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2023 rok. Otrzyma […]

Czytaj dalej

Powiatowy Urząd Pracy w Turku zaprasza na spotkanie informacyjne dla pracodawców i przedsiębiorców.

Czytaj dalej

Władysławów, 22.01.2024 r. Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez Gminę Władysławów, w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, wymienionych poniżej nieruchomości: 0013 – Natalia, nr ewid. działki – 208/3, pow. 0,52 ha, dr – droga stanowi […]

Czytaj dalej