WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Telefon alarmowy –  730 215 415


Kierownik:

Jarosław Szczap

tel.: 722 323 374

e-mail: oczyszczalnia@wladyslawow.pl


Opłaty:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: woda@wladyslawow.pl


Gospodarka odpadami i ochrona środowiska:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: odpady@wladyslawow.pl


Ochrona Środowiska i gospodarka wodno-ściekowa:

tel.: 63 280 46 47

e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUSSOCICACH

(przy oczyszczalni ścieków) 

Dni otwarcia:

Wtorek: 8:00 – 15:00

Czwartek 10:00 – 17:00

Pierwsza sobota miesiąca: 10:00 – 14:00

Tel.: 63 280 46 48

Kom.: 730 215 415

przyjmuje bezpłatnie: tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, papier i tektura, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe, drobny gruz budowlany


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

Władysławów, Russocice

Felicjanów, Głogowa, Tarnowski Młyn, Jabłonna, Wyszyna, Stawki, Przyborów, Beznazwa

Mimiów, Skarbki, Leonia, Natalia, Małoszyna, Międzylesie, Mariantów, Polichno

Chylin, Kamionka, Piorunów, Kuny, Olesin, Stefania


Jak segregować odpady?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Wyniki badań wody przeznaczonej  do spożycia z wodociągu publicznego.

Wodociąg publiczny Russocice (Władysławów).pdf

Wodociąg publiczny Natalia.pdf

Wodociąg publiczny Wyszyna.pdf

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf


Twardość wody – stopnie

 

 

 

 

 

 

Twardość wody, której miarą jest sumaryczna zawartość jonów wapnia i magnezu, określana jest pięcioma różnymi stopniami twardości.


Formularze, wnioski

Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf

Wniosek o zawarcie umowy.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów.pdf