WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska

Telefon alarmowy –  730 215 415


Kierownik:

Jarosław Szczap

tel.: 722 323 374

e-mail: oczyszczalnia@wladyslawow.pl


Opłaty:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: woda@wladyslawow.pl


Gospodarka odpadami i ochrona środowiska:

tel.: 63 280 46 48

e-mail: odpady@wladyslawow.pl


Ochrona Środowiska i gospodarka wodno-ściekowa:

tel.: 63 280 46 47

e-mail: srodowisko@wladyslawow.pl


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W RUSSOCICACH

(przy oczyszczalni ścieków) 

Dni otwarcia:

Poniedziałek: 10:00 – 18:00

Wtorek: 8:00 – 15:00

Czwartek 10:00 – 17:00

Pierwsza sobota miesiąca: 10:00 – 14:00

Tel.: 63 280 46 48

Kom.: 730 215 415

przyjmuje bezpłatnie: tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, papier i tektura, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe, drobny gruz budowlany


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych:

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2020


Jak segregować odpady?


Wyniki badań wody przeznaczonej  do spożycia z wodociągu publicznego.

Wodociąg publiczny Russocice (Władysławów).pdf

Wodociąg publiczny Natalia.pdf

Wodociąg publiczny Wyszyna.pdf

Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia.pdf


Twardość wody – stopnie

 

 

 

 

 

 

Twardość wody, której miarą jest sumaryczna zawartość jonów wapnia i magnezu, określana jest pięcioma różnymi stopniami twardości.


Formularze, wnioski

Wniosek o wydanie warunków technicznych.pdf

Wniosek o zawarcie umowy.pdf

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.doc

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów.pdf


Rejestr działalności regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ.pdf