WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Budowa sieci wodociągowej do hydrantu nadziemnego

W dniu 10 września 2020 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pod nazwą ,,Budowa sieci wodociągowej do hydrantu nadziemnego” w Russocicach. Prace związane z powyższym zadaniem rozpoczęto w czerwcu br.

W ramach prac rozbudowano sieć wodociągową z rur PE/PVC o średnicy 110, o długości 16,0 m wraz z uzbrojeniem – hydrant nadziemny DN80 oraz zasuwy umożliwiające odcięcie dopływu wody.
Wykonawcą powyższych prac była firma WATER-MACH Mariola Gmach z siedzibą w Małoszynie.

Odbiór końcowy ww. inwestycji został przeprowadzony w obecności Wójt Gminy Elżbiety Klanowskiej, Przewodniczącej Rady Gminy Krystyny Michalak, Sekretarza Gminy Tomasza Rajczyka, pracownika Urzędu Gminy Marcelego Warmińskiego.

Firmę realizującą zadanie reprezentował p. Jarosław Gmach, natomiast nadzór inwestorski sprawował Inspektor Jacek Socha.

Wykonane zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego Kościoła pw. św. Michała Archanioła w Russocicach oraz okolicznych zabudowań.