WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

XXXII Sesja Rady Gminy Władysławów

Podczas wtorkowej (21 września 2021 r.) Sesji Rady Gminy Władysławów podjęto uchwały dotyczące m.in. wsparcia finansowego dla Samorządu Wojewódzkiego na opracowanie studium planistycznego dla budowy kolei, a także zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Radni przyjęli też apel w sprawie ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.

Zanim przystąpiono do procedowania przygotowanych uchwał Radni wysłuchali sprawozdania Wójta z działalności międzysesyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem wykonania uchwał Rady Gminy. Ważnym punktem było również przyjęcie informacji z przebiegu wykonania Budżetu Gminy Władysławów za I półrocze 2021 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w I półroczu tego roku.

W związku z planowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego budową linii kolejowej Konin-Turek, Radni Gminy Władysławów, zgodnie z wcześniejszą deklaracją, udzielili pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno–Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. Przekazane wsparcie to kwota 18.773,00 zł. 

Radni Gminy Władysławów bez wyjątku poparli również inicjatywę uczczenia zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 poprzez ustanowienie 27 grudnia świętem państwowym. W uzasadnieniu do uchwały podkreślono, że pamięć o zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim jest w naszym regionie bardzo żywa. Do odpowiedniego uczczenia pamięci wydarzenia przyczynia się Samorząd Województwa Wielkopolskiego, który od lat jest organizatorem grudniowych uroczystości rocznicowych wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które wpłynęło na obecny kształt naszej Ojczyzny. Razem z Towarzystwem Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – ich współorganizatorem oraz wszystkimi zaangażowanymi Wielkopolanami dokłada się wszelkich starań, aby pamięć o tym chlubnym, zwycięskim zrywie niepodległościowym na trwałe zagościła w świadomości jak największej liczby Polaków.

W imieniu całego Samorządu Gminy Władysławów gratulacje podczas Sesji otrzymała Pani Beata Modrzejewska, Prezes Stowarzyszenia ,,Koniczynka” we Władysławowie, która nominowana była do plebiscytu Głosu Wielkopolskiego Osobowość Roku 2020 za projekt: „Władysławów miejscem trzech kultur”. Zajęła I miejsce w kategorii „Kultura” w powiecie tureckim. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za każdą inicjatywę, innowacyjne przedsięwzięcia dla mieszkańców naszej gminy!