WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowa Pani Sekretarz

Od 1 października br. w Urzędzie Gminy we Władysławowie nastąpiła zmiana na stanowisku sekretarza. Nowym Sekretarzem Gminy Władysławów została Pani Anna Feliks.

Pani Sekretarz jest doświadczonym urzędnikiem, w samorządzie pracuje od 2014 roku, powierzone obowiązki pełni wzorowo i sumiennie, stawia ponad wszystko interes Gminy Władysławów, wykazując się przy tym doświadczeniem, kwalifikacjami i aktywną praktyką. Na przestrzeni lat swojej pracy samorządowej doskonale poznała jej specyfikę, brała udział w licznych kursach, szkoleniach i seminariach z szerokiego zakresu administracji samorządowej, zyskując równocześnie gruntowne merytoryczne przygotowanie do objęcia roli sekretarza. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentką kierunków: Finanse i Rachunkowość Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu (studia magisterskie), Zarządzania i Marketingu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie (studia licencjackie), w 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku: Wycena Nieruchomości prowadzone przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu.

Jak mówi nowa Sekretarz Gminy: Praca w samorządzie jest dla niej misją, objęcie stanowiska sekretarza jest dla niej ogromnym wyróżnieniem, ale i wyzwaniem, ma określone cele i priorytety, które zamierza sukcesywnie realizować dla dobra mieszkańców Gminy Władysławów.

Nowej Pani Sekretarz składamy najszczersze gratulacje, życzymy sukcesów na nowym stanowisku oraz owocnej pracy dla dobra mieszkańców i całego Samorządu.
Pełniąc funkcję Sekretarza Gminy Anna Feliks będzie między innymi dbać o prawidłową organizację i sprawne funkcjonowanie urzędu.

Podziękowania za dotychczasową pracę na stanowisku Sekretarza Gminy skierowano do Pana Tomasza Rajczyka, który z dniem dzisiejszym będzie pełnił funkcję Kierownika Referatu Komunalnego w Urzędzie Gminy we Władysławowie.