WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Upamiętnienie dawnej synagogi żydowskiej we Władysławowie

W piątek dnia, 29 grudnia 2017 roku na budynku Poczty Polskiej we Władysławowie umieszczono tablicę upamiętniającą żydowski dom modlitwy.
Warto przypomnieć, że miejscowość Władysławów do wybuchu II wojny światowej była swoistym tyglem narodowościowym i religijnym. Obok siebie żyli tutaj wyznawcy religii rzymsko – katolickiej, wyznania mojżeszowego oraz ewangelicko – augsburskiego. Na ulicy Senatorskiej, w miejscu gdzie stoi dzisiaj urząd pocztowy istniał żydowski dom modlitwy – murowana synagoga, bóźnica, wybudowana w XIX wieku. Została zburzona pod koniec lat 70. XX wieku. Napis na tablicy jest dwujęzyczny – w języku polskim oraz hebrajskim.
Przy odsłonięciu tablicy obecni byli Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając, Zastępca Wójta Piotr Szewczyński, Naczelnik Poczty Tomasz Rybarczyk oraz mieszkaniec Felicjanowa Marcin Boczek.