WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2018

Drodzy Mieszkańcy gminy Władysławów!
Informujemy że w dniu 11.01.2018 r. zakończona została procedura wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. ,,Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Władysławów”.
Pomimo, iż prace związane z odbiorem odpadów w roku 2018 rozpoczęły się we wrześniu 2017 r. dopiero teraz można podpisać umowę na odbiór i transport odpadów. Pierwszy i drugi przetarg zostały unieważnione, ponieważ najkorzystniejsze oferty przewyższały kwotę, którą gmina Władysławów mogła przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Innym elementem który również przyczynił się do przedłużenia się całej procedury było niestawiennictwo jednego z oferentów biorących udział w przetargu.
W przeciągu najbliższych kilku dni do Państwa domów dostarczony zostanie nowy harmonogram wywozu odpadów w roku 2018, natomiast sam odbiór odpadów rozpocznie się z dniem 16 stycznia.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim Mieszkańcom naszej gminy za cierpliwość i wyrozumiałość i zapewnić że dołożyliśmy wszelkich starań by dalszy odbiór odpadów przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z zamieszczonymi poniżej harmonogramami.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW 2018