WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Bez podwyżek cen za wywóz odpadów

Z początkiem stycznia wielu mieszkańców gminy zaniepokoił brak harmonogramu na wywóz odpadów w roku 2018. Mimo tego, że przerwy w odbiorze z posesji odpadów nie było, to brak samej informacji o terminach wywozu śmieci wzbudził wiele emocji. Z punktu widzenia uchwały odpady odbierane są zgodnie z zawartymi w niej zapisami. Pracownicy Urzędu Gminy już pod koniec października zadbali by ciągłość w wywozie odpadów została zachowana. Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych został ogłoszony przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości terenu gminy Władysławów. Skąd więc to całe „odpadowe zamieszanie”? Jest ono wynikiem przedłużającej się procedury przetargowej. Dwa pierwsze przetargi zostały unieważnione z powodu zbyt wysokiej kwoty zaoferowanej przez firmę zgłaszającą swoje usługi. Procedura trzeciego przetargu, który został ogłoszony 5 grudnia 2017 r. przedłużyła się ze względu na niestawiennictwo właściciela firmy na podpisanie umowy z Gminą. Dlatego 11 stycznia 2018 r. dokonano wyboru kolejnej ważnej oferty tj. Zakładu Oczyszczania GMI-TUR Wiesław Baranowski z siedzibą w Turku. Cena oferowana to 520.344,00 zł. i jest niższa prawie o 30 000 zł od tej z pierwszego przetargu. Cena za wywóz odpadów komunalnych dla mieszkańców pozostaje na tym samym poziomie.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć wszystkim mieszkańcom naszej gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów o prawidłowym segregowaniu śmieci zgodnie z załączoną informacją.

 

Częstotliwość wywozu odpadów

W przypadku gdy, częstotliwość odbioru odpadów selektywnej o której mowa w informacji nie odpowiada potrzebom, właściciel nieruchomości zamieszkałej ma możliwość dostarczenia dowolnej ilości odpadów selektywnie zbieranych poza popiołem do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy oczyszczalni ścieków w Russocicach.