WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Zebranie sprawozdawcze OSP Chylin

Dnia 13 stycznia 2018 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie odbyło się zebranie sprawozdawcze. Zebranie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu strażackiego oraz uczczenia chwilą ciszy pamięci zmarłych w ostatnim roku strażaków oraz mieszkańców wsi.

Otwarcia i powitania gości oraz przybyłych druhów i druhen dokonał Prezes OSP dh Robert Szkudlarek. Zebranie swoją obecnością zaszczycili:

Przewodnicząca Rady Gminy Władysławów Krystyna Michalak oraz Wiceprzewodniczący Maciej Czaja.

Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając, Z-ca Wójta Piotr Szewczyński, Skarbnik Gminy Elżbieta Klanowska, Komendant Gminny ZOSP Witold Dembiński, Radny Powiatowy Zdzisław Wojtkowiak, były Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP w Koninie Janusz Wojciechowski

Komendanta Powiatowego PSP reprezentował Młodszy Kapitan Adam Walczak.

W zebraniu uczestniczyli radni Gminy Władysławów Andrzej Maciaszek i Jacek Kalinowski oraz członkowie Rady Sołeckiej.

W zebraniu uczestniczyli także członkowie z zaprzyjaźnionej jednostki OSP Konin Starówka.

Na zebranie licznie przybyli członkinie i członkowie OSP oraz najmłodsi strażacy zrzeszeni w młodzieżowej drużynie pożarniczej.

Przewodniczącym spotkania wybrano Mirosława Mazurka. Po wybraniu komisji uchwał i wniosków oraz komisji mandatowej przedstawiono sprawozdanie z działalności jednostki.
Sprawozdanie opisowe z działalności przedstawił Prezes dh Robert Szkudlarek a sprawozdanie statystyczne Naczelnik dh Michał Maciaszek.
W roku minionym jednostka OSP Chylin wyjeżdżała 15 razy do zdarzeń. Obok działalności ratowniczej podejmowano szereg inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej. Wśród zorganizowanych przedsięwzięć można wymienić między innymi spotkanie z okazji Dnia Kobiet, Turniej Tenisa Stołowego, Turniej Halowej Piłki Nożnej, festyn rekreacyjny z lotem balonem, ćwiczenia ratownictwa technicznego czy szereg działań prewencyjnych i szkoleniowych.
W roku 2017 dochody wyniosły łącznie dotacją celową Urzędu Gminy 251 159,16 zł., wydatki natomiast 238 395,02zł. Najwięcej pieniędzy przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania strażackiego. Najważniejszym zadaniem i zarazem najdroższym był zakup nowego samochodu pożarniczego, który obecnie jest karosowany i do naszej jednostki zostanie dostarczony do końca lutego 2018 roku. Zakup ten był możliwy dzięki dotacji Urzędu Gminy za co strażacy z Chylina składają serdeczne podziękowania władzom samorządowym oraz Paniom i Panom Radnym za zrozumienie naszych potrzeb i pozytywne załatwienie naszej prośby o dotację na zakup samochodu. Pojazd ten będzie służył nie tylko nam strażakom w niesieniu pomocy, ale całemu społeczeństwu wsi, gminy oraz powiatu, gdy zajdzie potrzeba udzielania pomocy potrzebującym.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 rok

W trakcie zebrania nie obyło się także bez podziękowań i wręczania wyróżnień.

Były Prezes dh Sławomir Cieślak oraz były Naczelnik dh Andrzej Maciaszek otrzymali tzw. „dystynkcje z krokiewką”. Dh Zdzisław Pietrzak otrzymał podziękowanie od Zarządu za bezinteresowną pomoc dla naszej jednostki poprzez niejednokrotne przekazywanie wyrobów piekarniczych i cukierniczych na nasze imprezy.

Uczestnicy powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Jakub Grzelak i Hubert Glanc otrzymali upominki w postaci piłek nożnych.

Druhowie Czesław Stasikowski oraz Stanisław Marciniak zostali podniesieni do godności członka honorowego.

Drużyna piłkarska naszej jednostki, która będzie reprezentować Powiat turecki na szczeblu wojewódzkim otrzymała upominki w postaci ręczników, aby mieli się, czym wycierać w trakcie turnieju.

W trakcie zebrania głos zabrali wszyscy zaproszeni goście, którzy oprócz podziękowań i gratulacji zauważyli, że na Sali jest bardzo dużo młodzieży i dzieci, większość z nich jest ubrana w mundurki strażackie. Podkreślali, że działalność w naszej jednostce idzie w bardzo dobrym kierunku, bo tylko poprzez angażowanie do tak szczytnej działalności młodych ludzi gwarantuje rozwój tej organizacji i zapewni jej byt na kolejne lata.

Podczas zebrania odbyła się zbiórka pieniędzy na operację serca nienarodzonego Michałka z okolic Tuliszkowa. Chłopiec ma zespół Falltona, a jedyną szansą, aby mógł żyć jest operacja w klinice położniczej w Niemczech. Kwota przekracza możliwości rodziców, a operacja ma odbyć się już w marcu.

Po podjęciu uchwał zebranie zakończono odśpiewaniem hymnu strażackiego

Po zebraniu wszyscy zebrani zasiedli do wspólnej kolacji,

Poniżej migawka zdjęć z zebrania,

Mirosław Mazurek