WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 13 listopada 2020

Marszałek Województwa Wielkopolskiego zawiadamia o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie podziału województwa wielkopolskiego na obwody łowieckie i zaliczania obwodów łowieckich do kategorii, zwanego dalej „Projektem” oraz o wyłożeniu Projektu do publicznego wglądu i umieszczeniu Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Projekt dostępny będzie do wglądu od dnia 20 […]

Czytaj dalej

Pielęgnując polskie tradycje dzieci z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej we Władysławowie 10 listopada 2020r. obchodziły rocznicę Odzyskania przez Polskę niepodległości. Ubrane w stroje galowe i ludowe o godz. 11:11 odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. Pozytywnie zdały egzamin ze znajomości „Katechizmu polskiego dziecka” Władysława Bełzy. Zaśpiewały piosenkę: „Jestem Polakiem” i pieśń „My, Pierwsza Brygada”. Na koniec z uśmiechem […]

Czytaj dalej