WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Archiwum: 11 maja 2023

Tylko do 17 maja rodzice, którzy 26 kwietnia br. pobierali zasiłek macierzyński, mają czas, żeby złożyć wniosek o ustalenie nowej, korzystniejszej wysokości zasiłku. Po tej dacie złożenie wniosku nie będzie już możliwe i zasiłek będzie wypłacany w  dotychczasowej wysokości. Od 26 kwietnia zasiłek macierzyński jest wyższy. Wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku za okres urlopu […]

Czytaj dalej

Urząd Gminy we Władysławowie informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (tzw. szamba) oraz  przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym, każdy właściciel nieruchomości, który jeszcze nie dokonał zgłoszenia do ewidencji powinien zrobić to niezwłocznie. Wzór […]

Czytaj dalej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2023 Ogólnopolski Konkurs FLORIANY poświęcony jest rozwojowi, edukacji i integracji lokalnych środowisk. Głównym przesłaniem i celem Konkursu jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz: szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia […]

Czytaj dalej