WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Informacja dla Rolników

Szanowni Rolnicy

Ze względu na coraz bardziej popularną praktykę stosowania w rolnictwie komunalnych osadów ściekowych, wszystkim rolnikom przypominamy, że w myśl ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz zasad dobrej praktyki rolniczej, stosowanie komunalnych osadów ściekowych jest możliwe, tylko i wyłącznie po uprzednim ich do tego celu przygotowaniu, natomiast samo ich wprowadzenie do gruntu powinno nastąpić po przetransportowaniu na nieruchomość gruntową, na której mają być stosowane,nie później niż następnego dnia po ich przetransportowaniu.
Ponadto ze względu na liczne sygnały napływające do Urzędu Gminy zwracamy się z prośbą by w ciepłe dni, takie jakie mają miejsce ostatnio, gdy temperatura przekracza 20°C, komunalne osady ściekowe transportować we wczesnych godzinach rannych, i w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców – ograniczając w jak największym stopniu towarzyszący temu odór.