WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Sztandar OSP CHYLIN

W 2018 roku mija 40 lat od powstania pierwszego sztandaru. Został ufundowany w innych warunkach społeczno-politycznych dlatego Zarząd naszej jednostki podjął decyzję o konieczności stworzenia nowego sztandaru, który lepiej wpisywałby się w obecne realia. Zwróciliśmy się do grona osób powszechnie szanowanych, aby utworzyli Honorowy Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru dla naszej jednostki. Komitet został utworzony, a w jego skład weszli parlamentarzyści, przedstawiciele władz strażackich ochotniczych i zawodowych, samorządowcy wszystkich szczebli, osoby duchowne oraz przed- siębiorcy. Wystąpiono również do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Poznaniu o nadanie Sztandaru dla OSP w Chylinie. Nasza odezwa została przyjęta bardzo przychylnie ponieważ szybko zaczęły napływać darowizny na ten cel.

Uroczystość poświęcenia i wręczenia nowego Sztandaru odbyła się 17 czerwca 2018 roku. Dowódca uroczystości Michał Maciaszek, przy dźwiękach marsza w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Władysławów wprowadził poczty sztandarowe oraz pododdziały plac przy remizie OSP. Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości został złożony Członkowi Zarządu Głównego ZOSP RP, Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP w Poznaniu dh. Eugeniuszowi Grzeszczakowi. Po przeglądzie pododdziałów, przy dźwiękach hymnu państwowego, nastąpiło pod niesienie flagi państwowej na maszt. W składzie pocztu flagowego wystąpili: Krzysztof Andrzejewski, Robert Cieślak i Marcin Grzelak. Ksiądz dr Szymon Wiatrowski odprawił Mszę Świętą w intencji: „żywych i zmarłych strażaków oraz żywych i zmarłych mieszkańców Chylina”, wygłosił homilię oraz na prośbę strażaków poświęcił nowy sztandar oraz samochód pożarniczy. Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie Prezesa OSP dh. Roberta Szkudlarka, który powitał przybyłych gości w osobach: Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika, Wiceprezesa ZOW ZOSP RP w Poznaniu dh. Eugeniusza Grzeszczaka, Radną Sejmiku Województwa Wojewódzkiego Panią Annę Majda, Członka Zarządu Powiatu Daniela Kusza, Radnego Rady Powiatu Zdzisława Wojtkowiaka, Członka honorowego ZG ZOSP RP, członek ZOW ZOSP w Poznaniu, W-ce Prezesa ZOP ZOSP w Turku dh. Jarosława Pasika, Przedstawicie Komendanta Powiatowego PSP mł. bryg. Krzysztofa Kubiaka, Przewodniczącą Rady Gminy Władysławów Krystynę Michalak, Wiceprzewodniczących Rady Gminy Józefa Lewandowskiego i Macieja Czaję, Wójta Gminy Krzysztofa Zająca, radnych Rady Gminy, Prezesów jednostek OSP z terenu gminy oraz zaprzyjaźnione delegacje z OSP Będziechów, Żdżary i Ogorzelczyn, prezesów zaprzyjaźnionych organizacji, przedsiębiorców, nauczycieli, fundatorów oraz wszystkich przybyłych, mieszkańców Chylina i gości z innych miejscowości. Po wystąpieniu Prezesa przystąpiono do ceremonii pożegnania sztandaru z 1978 roku. W poczcie sztandarowym wystąpili ci sami druhowie, co 40 lat temu tj. Stanisław Połatyński, Henryk Połatyński i Wojciech Siwczyński. W imieniu OSP Chylin sztandar żegnali byli Prezesi; Sławomir Cieślak i Mirosław Mazurek oraz były Naczelnik Andrzej Maciaszek. Następnie Prezes Robert Szkudlarek po raz ostatni dokonał prezentacji sztandaru i po przekazaniu w ręce pocztu dowódca uroczystości wydał rozkaz o odprowadzeniu sztandaru do Sali Tradycji.

Ceremonia wręczenia nowego sztandaru rozpoczął się od odczytania przez przedstawiciela Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru Posła na Sejm RP Ryszarda Bartosika Aktu Ufundowania Sztandaru, a następnie przystąpiono do wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewiec sztandaru przez fundatorów.

Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu dh. Eugeniusz Grzeszczak przedstawił Akt nadania Sztandaru. Poseł na Sejm RP Ryszard Bartosik wypowiadając słowa: „W imieniu Honorowego Komitetu Fundacji Sztandaru wręczam Panu Prezesowi sztandar ufundowany przez parlamentarzystów, samorządowców, nauczycieli, przedsiębiorców, strażaków powiatu tureckiego oraz strażaków i społeczeństwo wsi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chylinie, jako wyraz najwyższego uznania. Niechaj ten sztandar będący symbolem męstwa, odwagi, ofiarności i poświęcenia skupia najlepszych wokół ochrony życia i mienia obywateli ku pożytkowi Rzeczypospolitej Polskiej”, przekazał Sztandar Wiceprezesowi ZOW ZOSP RP dh Eugeniuszowi Grzeszczakowi, który następnie wypowiadając słowa: „W imieniu Prezydium Zarządu OW ZOSP RP, wręczam sztandar ufundowany przez parlamentarzystów, samorządowców, nauczycieli, przedsiębiorców, strażaków powiatu tureckiego oraz strażaków i społeczeństwo wsi, jako symbol wielkiego uznania za dotychczasową działalność i poświęcenie” wręczył go Prezesowi OSP dh Robertowi Szkudlarkowi. Prezes po ucałowaniu skraju sztandaru dokonał jego prezentacji a następnie przekazał w ręce pocztu sztandarowego ze słowami: „Strzeżcie honoru tego sztandaru jak źrenicy oka”. Sztandarowy odpowiedział słowami: „Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy”. Zaszczytu wystąpienia w poczcie odbierającym nowy sztandar i prezentacji wszystkim zebranym dostąpili: Daniel Maćkowski, Jacek Maciaszek, Mateusz Połatyński. W uznaniu zasług za całokształt działalności Zarząd Główny ZOSP RP wyróżnił OSP Chylin Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. Wręczenia medalu dokonał Wiceprezes ZOW ZOSP RP w Poznaniu dh. Eugeniusz Grzeszczak. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa został odznaczony Pan Paweł Szkudlarek zaprzyjaźniony przedsiębiorca, a odznaką Strażak Wzorowy dh. Krzysztof Andrzejewski. Kolejnym bardzo doniosłym punktem dla OSP Chylin było przekazanie kluczyków do samochodu pożarniczego zakupionego ze środków Samorządu Gminnego przez Przewodniczącą Rady Gminy oraz Wójta Gminy Krzysztofa Zająca. Kluczyki zostały odebrane przez kierowcę Marcelego Warmińskiego oraz Michała Knychalskiego. Po zaprezentowaniu sprawności pojazdu nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości. Wszyscy mówcy zaznaczyli doniosłość wręczenia sztandaru oraz przekazania samochodu pożarniczego jak i podkreślono długą historię oraz zaangażowanie na niwie strażackiej i współpracę ze społeczeństwem. Popłynęły podziękowania za dotychczasową działalność oraz życzenia pomyślności na kolejne lata naszej działalności.

Mirosław Mazurek