WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Uhonorowanie Instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego

W środę, 23 maja na Cmentarzach: Parafialnym w Russocicach i Turku oraz Komunalnym w Słodkowie odbyła się uroczystość odsłonięcia nagrobnej miniatury Krzyża Harcerskiego na nagrobkach zasłużonych Instruktorów ZHP. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście a wśród nich: Wójt Gminy Władysławów Krzysztof Zając, członkowie rodzin, Komendant Hufca Turek hm Robert Chmielewski, hm Franciszek Pyziak, hm Waldemar Feliniak, hm Jadwiga Glapa, poczty sztandarowe: Hufca im. Mikołaja Kopernika w Turku oraz V Drużyny Harcerskiej im.ks. Piotra Skargi z Władysławowa, Instruktorzy, Drużynowi, Harcerze i Zuchy. Pomysł pośmiertnego uhonorowania Krzyżem Harcerskim tych, którzy odeszli już na wieczną wartę zrodził się wśród wspólnoty instruktorów VII Szczepu z Władysławowa oraz Kręgu Seniora im.hm. Salomei Kubiak. Komenda Hufca zaakceptowała wniosek i w uznaniu zasług, trudu, poświęcenia włożonego w kształtowanie woli i charakteru młodych ludzi dokonała Aktu Nadania nagrobnej miniatury Krzyża Harcerskiego następującym druhom:
– dh Tadeuszowi Drzewieckiemu
– dh Irenie Knychalskiej
– dh Urszuli Berlińskiej
– dh Hieronimowi Napartemu
– dh Alojzemu Drzewieckiemu
– dh Barbarze Kaczorowskiej
– dh Elżbiecie Bednarek
– dh Władysławowi Hilczerowi
– dh Grażynie Jóźwiak
– dh Mirosławowi Adamiakowi
– dh Stanisławowi Janiakowi
– dh Zygmuntowi Glapie

PAMIĘTAMY I BĘDZIEMY PAMIĘTAĆ…
DZIĘKUJEMY!

Tekst: dh Magdalena Wysocka