WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Program CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.
Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji
budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom
finansowym.
Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub
osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.
Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).