WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

INFORMACJA DOT. REHABILITACJI OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Od 1 lipca 2018 roku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach mogą skorzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w poradniach specjalistycznych (ambulatoryjnej opiece specjalistycznej),  w szpitalach, z usług farmaceutycznych realizowanych w aptekach oraz ze świadczeń rehabilitacji leczniczej, zgodnie ze wskazaniami medycznymi.

Świadczenia opieki zdrowotnej  dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności udzielane są poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonych w placówkach medycznych list oczekujących.
To oznacza, że: 

  • placówka medyczna udziela świadczeń opieki zdrowotnej w dniu zgłoszenia,
  • w przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, poradnia wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez nią listy oczekujących,
  • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ważne: niezbędne jest okazanie dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienie, tj. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W powiecie tureckim osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą skorzystać z wyżej wymienionego ułatwienia m.in. w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej we Władysławowie (Fizjo-Reh Jankowiak Sp. z o.o.) znajdującego się pod adresem ul. Rynek 28, 62-710 Władysławów tel. 667 216 614, 63 300 10 10

Schemat postępowania dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które chcą skorzystać z szybszej rehabilitacji przedstawia materiał Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.