WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Aktywnie i Bezpiecznie – ZUS zaprasza na „Dzień Seniora”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dzień Seniora”. Akcja pod hasłem „Aktywnie i Bezpiecznie” odbędzie się 26 października w placówkach ZUS na terenie całej Wielkopolski.

Celem tegorocznej edycji „Dnia Seniora” jest bezpieczne uaktywnienie seniorów. Oficjalnymi partnerami akcji są: Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach akcji przygotowane będą stanowiska z poradnictwem. Porad będą udzielać między innymi eksperci ZUS, Policji, Banku Pocztowego i KRUS. Dodatkowo organizowane będą wykłady i prelekcje o tematyce

Program poradnictwa

Oborniki – 26.10.2018           

9:00-13:00      Rogozińskie Centrum Kultury w Rogoźnie, ul. Wojska Polskiego 4 

9:00 Przywitanie zaproszonych gości

9:15 Prezentacja na Dzień Seniora

10:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

 11:00 do 13:00 stolik eksperta – doradca ds. emerytalnych          

Zaproszone instytucje: Urząd Gminy Rogoźno, Policja, Bank Pocztowy

Słupca 25.10.2018

w godzinach od 17:00 do 19:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Strzałkowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 5

Konferencja z udziałem ekspertów ZUS, KRUS, PCPR i Policji.

Na konferencji wyjaśnimy Państwu, między innymi:

  • jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać świadczenie emerytalno – rentowe,
  • jakie dokumenty należy przedłożyć, aby ubiegać się o świadczenia,
  • jakie są możliwości przeliczenia emerytury,
  • kto, kiedy może skorzystać z PFRON
  • jakie uprawnienia i przywileje ma osoba z niepełnosprawnością
  • jak unikać zagrożeń w przestrzeni publicznej
  • jakich sytuacji unikać aby nie stać się ofiarą

17:00 przywitanie zaproszonych gości

17:15 Prezentacja na Dzień Seniora

18:00 Wykład przedstawicieli KRUS

18:30 wykład przedstawicieli PCPR

19:00 wykład przedstawicieli Policji 

Zaproszone instytucje: KRUS, Policja, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Słupca 26.10.2018     

9:00-13:00      Biuro Terenowe w Słupcy     

9:00 wizyta przedstawiciela przychodni medycznej

10:00 wystawa prac seniorów          

Turek  26.10.2018     

10:00-12:00    Inspektorat w Turku  

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów           

Śrem   26.10.2018     

10:00-13:00    Klub Seniora RELAX 63-100 Śrem, ul. Chłapowskiego 1      

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów           

Zaproszone instytucje – Policja, Bank Pocztowy, przedstawiciel sklepu medycznego

Koło     26.10.2018     

10:00-13:00    Dzienny Dom „Senior+” w Kole, ul. Powstańców Wielkopolskich 8,

10:00 przywitanie gości

10:15 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów

10:45 Prezentacja Banku Pocztowego

11:00 Krótka część artystyczna przygotowana przez Dom Seniora

11:30 Urząd Miejski w Kole-Prelekcja dotycząca dowodów osobistych

11:45 Prezentacja ZUS na Dzień Seniora

10:00-13:00 dyżur doradcy emerytalnego ZUS, dyżur pielęgniarki środowiskowej          

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy, Urząd Miejski w Kole

Września        26.10.2018     

10:00-13:00    Inspektorat we Wrześni        

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów           

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

Konin   26.10.2018     

10:00-13:00    Aula PWSZ w Koninie

10:00 przywitanie zaproszonych gości

10:15 Prezentacja na Dzień Seniora 

11:00 Wykład Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów           

Zaproszone instytucje: Uniwersytet II Wieku w Koninie, Centrum Aktywności Seniorów „Tęczowa Gromada” w Starym Mieście, Stowarzyszenie „Razem” w Koninie, Policja, Bank Pocztowy

Środa Wlkp.    22.10.2018     

16:00-18:00    Dom Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp. ul. Szpitalna 10     

16:00 przywitanie zaproszonych gości

16:15 Prezentacja na Dzień Seniora

17:00 Prezentacja Banku Pocztowego         

Środa Wlkp.    26.10.2018     

09:00-15:00    Inspektorat w Środzie Wlkp. 

9:00 -11:00 dyżur Policji

9:00 do 15:00 dyżur Panku Pocztowego       

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

Gniezno           26.10.2018     

10:00-11:00    Dom Pomocy Społecznej, ul. Wrzesińska 21, Gniezno        

10:00 przywitanie gości

10:05 Wykład Policji dot. bezpieczeństwa seniorów

10:35 Pokaz samoobrony  w wykonaniu przedstawicieli Policji

10:45 Informacja Banku Pocztowego – bezpieczne pieniądze

10:50 Informacja nt. bezpieczeństwa danych w ZUS – Prezentacja na Dzień Seniora       

Zaproszone instytucje: Policja, Bank Pocztowy

II Oddział w Poznaniu            25.10.2018     

16:30   Polski Związek Głuchych ul. Przemysława 45/49, Poznań    –  wykład

II Oddział w Poznaniu            26.10.2018     

10:00-14:00    II Oddział ZUS w Poznaniu, ul. Starołęcka 31           

10:00 – 12:00 dyżur UOKIK w zakresie uprawnień konsumenckich (m.in. zasad odstępowania od zawartych umów, ochrona przed nieuczciwą akwizycją).

10:00-14:00 Dyżur pracowników Banku Pocztowego

10:00-14:00 dyżur Banku Pocztowego

12:00-14:00 Dyżur Policji dot. Bezpieczeństwa seniorów   

II Oddział w Poznaniu            26.10.2018     

9:00-12:00      Urząd Gminy w Kleszczewie, ul. Poznańska 4 – dyżur pracownika ZUS w zakresie: świadomego wyboru momentu przejścia na emeryturę, pomoc w wypełnianiu wniosku o emeryturę, możliwość skorzystania z kalkulatora emerytalnego    

Zapraszamy!

Marlena Nowicka

regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce