WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

„Przyłącz się do OSE…”

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie została umieszczona w harmonogramie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE). Zgoda organu prowadzącego pozwoliła Pani Dyrektor Urszuli Maciejewskiej podpisać umowę w dniu 14.11.2018r. z Państwowym Instytutem Badawczym NASK, któremu powierzono rolę operatora OSE. Operator OSE zapewni szkole świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu o symetrycznej przepustowości 100 Mb/s, usługi bezpieczeństwa teleinformatycznego, obejmujących ochronę przed szkodliwym oprogramowaniem, monitorowani8e zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, w tym wsparcie szkoły w podejmowaniu działań zabezpieczających uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju oraz usług ułatwiających użytkownikom OSE dostęp do technologii cyfrowych. Usługi te będą świadczone nieodpłatnie. Dostarczone przez operatora OSE usługi zostaną w szkole wykorzystane w pełni, przyczyniając się do zdobywania przez uczniów kompetencji i umiejętności cyfrowych oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.