WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Szacowanie ceny

W związku z realizacją przez Gminę Władysławów/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Władysławowie, Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 pn.:” Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim” zapraszamy do  złożenia ofert w celu oszacowania wartości zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej ( dzieci) dla uczestników projektu z terenu gminy Władysławów w łącznej liczbie godzin 2240 w okresie od grudnia 2018 do        31 marca 2019r.

Prosimy o oszacowanie 1 godziny brutto usługi.

Oferty można składać osobiście w siedzibie GOPS Władysławów, Rynek 43 62- 710 Władysławów w godzinach od 8 do 15 pok. Nr 7, pocztą elektroniczną: gops@wladyslawow.pl   do dnia 29 listopada 2018r.