WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

INFORMACJA URZĘDU GMINY WŁADYSŁAWÓW – harmonogram wywozu odpadów

Szanowni Mieszkańcy gminy,
Po raz kolejny przypominamy o obowiązku osób, które zadeklarowały segregację odpadów o należytym przykładaniu się do segregowania powstałych na nieruchomościach odpadów komunalnych. W najbliższym czasie przeprowadzone zostaną wyrywkowe kontrole mające na celu propagowanie idei prawidłowej segregacji odpadów na terenie gminy Władysławów.
Aby ułatwić mieszkańcom prawidłową segregację odpadów na odwrocie harmonogramu wywozu przedstawiona została tabela opisująca jak postępować z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości.
Z informacji podawanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady wynika, że bardzo często w pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów zmieszanych znajdował się popiół, który powinien być gromadzony w przeznaczonym do tego pojemniku, ponadto w zmieszanych odpadach komunalnych można było znaleźć wiele frakcji odpadów, które należy wysegregować m.in.: szkło, plastik, papier, oraz odpady zielone.

Pragniemy poinformować, że również pracownicy odbierający odpady będą sprawdzać prawidłową segregację odpadów.

Powyższe działania wynikają również z analizy raportów, jakie gmina otrzymuje, co miesiąc z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Koninie, gdzie trafiają odpady z terenu naszej Gminy, które wskazują na bardzo dużą ilość odpadów zmieszanych, za które gmina ponosi wysokie opłaty. Jeśli powyższa sytuacja nadal będzie miała miejsce Gmina zmuszona będzie podnieść opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

harmonogram 2019