WITAMY NA STRONIE GMINY WŁADYSŁAWÓW

Nowy chodnik na ulicy Lecha

W miesiącu październiku i listopadzie prowadzone były prace przy przebudowie chodnika na ulicy Lecha we Władysławowie. Przebudowany został odcinek chodnika od ul. Jagiellońskiej do ul. Zygmuntowskiej. W dniu 10 grudnia 2018r. komisja odbiorowa powołana przez Wójta Gminy Władysławów dokonała odbioru ww. prac. W ramach inwestycji wykonano ciąg pieszy z kostki brukowej, po obu stronach jezdni. Powierzchnia chodnika wynosi  597m2, a powierzchnia zjazdów do posesji to 226 m2. Koszt inwestycji to ponad 177 tysięcy zł. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „Eko- Bruk Lidia Uznańska” z siedzibą w Kunach.